Wijkgemeenten

Wijkgemeenten
De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit verschillende wijkgemeenten met één of meerdere locaties. Elke wijkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad.
lees meer »
 
Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad
In de Algemene Kerkenraad (AK) ontmoeten vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden elkaar om taken uit te voeren die op centraal niveau geregeld moeten worden. 
lees meer »
 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse Kerk Den Haag.
lees meer »
 
Diaconie

Diaconie
De diaconie wil omzien naar mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, hen nabij zijn en waar mogelijk ondersteunen. Dat gebeurt op verschillende manieren.
lees meer »
 
Stek

Stek
Stek is de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk Den Haag. Zo'n 50 medewerkers en 900 vrijwilligers zetten zich in voor de vrede van de stad. 
lees meer »
 
Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau
Bij het Kerkelijk Bureau kun je terecht met vragen over onder meer ledenadministratie, personeelsadministratie, geldwervingsacties, gebouwenbeheer en het Abdijkerkhof. ​
lees meer »
 
Archief

Archief
De Protestantse Gemeente Den Haag en de kerkgenootschappen die haar voor gingen, mogen terugzien op een lange en soms bewogen geschiedenis.
lees meer »
 
Fondsen

Fondsen
In sommige gevallen kunnen fondsen helpen met financiële ondersteuning van  activiteiten, projecten of studie. Drie fondsen zijn nauw verbonden met de Protestantse Kerk Den Haag.
lees meer »
 
Vacatures

Vacatures
Op dit moment zijn er geen vacatures.