Wijkgemeenten

Wijkgemeenten
De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit verschillende wijkgemeenten, met elk één of meer locaties, zoals kerken. Elke wijkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad.
lees meer »
 
Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad
In de Algemene Kerkenraad (AK) ontmoeten vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden elkaar om taken uit te voeren die op centraal niveau geregeld moeten worden. 
lees meer »
 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse Kerk Den Haag.
lees meer »
 
Diaconie

Diaconie
De diaconie wil omzien naar mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, hen nabij zijn en waar mogelijk ondersteunen. Dat gebeurt op verschillende manieren.
lees meer »
 
Stek

Stek
Stek is de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk Den Haag. Zo'n 45 medewerkers en 900 vrijwilligers van Stek zetten zich in voor de vrede van de stad. 
lees meer »
 
Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau
Bij het Kerkelijk Bureau kun je terecht met vragen over onder meer ledenadministratie, personeelsadministratie, geldwervingsacties, gebouwenbeheer en het Abdijkerkhof. ​
lees meer »
 
Archief

Archief
De Protestantse Kerk Den Haag en de kerkgenootschappen die haar voorgingen, mogen terugzien op een lange en soms bewogen geschiedenis. Deze is voor een groot deel vastgelegd.
lees meer »
 
Fondsen

Fondsen
In sommige gevallen kunnen fondsen helpen met financiële ondersteuning van  activiteiten, projecten of studie. Twee fondsen zijn verbonden met het Protestants leven in Den Haag.
lees meer »
 
Vacatures

Vacatures
Koster Lukaskerk
21,6 uur per week
De open en levendige Lukaskerk heeft een vacature voor een koster
lees meer »