Stek

Stek
Stek is de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk Den Haag. Zo'n 45 medewerkers en 900 vrijwilligers van Stek zetten zich in voor de vrede van de stad. 

Stek, stichting voor stad en kerk, wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen. Stek werkt voor verschillende opdrachtgevers. De belangrijkste daarvan is de Protestantse Diaconie van Den Haag. 

Voor Stek tellen mensen, vooral kwetsbare en bedreigde, gemarginaliseerde en stemloze mensen. Stek heeft uiteenlopende projecten in de stad en locaties in buurten en wijken, zodat zij zich met elkaar verbinden en elkaar beschermen, versterken en bezielen. Dankzij haar uitgebreide netwerken, niet het minst dat van de protestantse wijkgemeenten, zoekt Stek mensen op tot in de haarvaten van de samenleving. En dankzij haar eigen deskundigheid en haar kennis van het stedelijke welzijnswerk (en van de lacunes daarin) is Stek in staat mensen te stimuleren. 

Stek voert uiteenlopende projecten uit. Zo zijn er projecten rond armoede en is er ondersteuning van vluchtelingen, met name ongedocumenteerden. Bij de verschillende maatjesprojecten bieden vrijwilligers een helpende hand aan mensen die deze kunnen gebruiken. De verschillende locaties, zoals buurt-en-kerkhuizen, zijn plekken voor ontmoeting en ondersteuning in de buurt. Stek heeft ook projecten op het gebied van ouderen- en jongerenwerk. 

Tevens ondersteunt Stek vrijwilligers en beroepskrachten in de christelijke kerken en daarmee verbonden organisaties in Den Haag bij de opbouw van levendige en solidaire gemeenschappen in buurt en wijk. In een stad waar mensen steeds meer zoeken naar een eigen identiteit, bij toenemend gebrek aan een gemeenschappelijke identiteit, blijkt ondanks de afnemende betekenis van de kerken religie van wezenlijke betekenis voor de kwaliteit van samenleven. Stek wil daarom haar expertise op dit terrein inzetten voor de vernieuwing van stad en kerk.

Meer weten over Stek en de verschillende projecten? Of wil je als vrijwilliger helpen bij de mooie projecten van Stek? Kijk op de website www.stekdenhaag.nl.
Stek, stichting voor stad en kerk
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
070-3181616
info@stekdenhaag.nl
www.stekdenhaag.nl
 
terug