Abdijkerk

Abdijkerk
Al 800 jaar komen mensen samen in de Abdijkerk in Loosduinen, onderdeel van wijkgemeente Den Haag Zuidwest. Wij willen een gemeenschap van mensen zijn, die zich gedragen weet door de menslievendheid van God. Die inspireert ons om vroom en vrolijk betrokken te zijn bij de mensen die de Heer op onze weg brengt.
lees meer »
 
Bosbeskapel

Bosbeskapel
In de Bosbeskapel in de Vruchtenbuurt, onderdeel van wijkgemeente Den Haag Zuidwest, is ieder mens welkom. Er is ruimte om te zoeken naar de betekenis van God in je eigen leven en naar sporen van God in onze wereld. We vieren, delen, leren en bouwen aan een buurt en wereld die voor iedereen leefbaar is.
lees meer »
 
Shalomkerk

Shalomkerk
In de wijk Bouwlust-Vrederust staat aan de Vrederustlaan de Shalomkerk, onderdeel van de wijkgemeente Den Haag Zuidwest. Iedereen is er van harte welkom. Op zondag voor een kerkdienst met gebed, zang en overdenking, en op andere dagen voor mooie en gezellige activiteiten die er plaatsvinden.
lees meer »
 
Bergkerk

Bergkerk
Zomaar een zondag in de Bergkerk in de Bomen- en Bloemenbuurt. De deuren van de kerk gaan open, je bent welkom. Samen met organist en cantorij is het goed zingen. Het licht schijnt door de glas-in-loodramen. We houden ons leven tegen het licht van de bijbelse verhalen. Je bent van harte uitgenodigd!
lees meer »
 
Maranathakerk

Maranathakerk
De Maranathakerk in de wijk Duinoord is een inspirerende ruimte in de stad. De liturgie en muziek in de bijzondere kerkruimte, de levendige en actieve gemeenschap en de openheid voor kunst en cultuur maken dat mensen uit de wijk maar ook van elders uit de stad de Maranathakerk weten te vinden. 
lees meer »
 
Marcuskerk

Marcuskerk
De Marcuskerk in Moerwijk is de vierplek van de wijkgemeente De Drieklank. Deze open en gastvrije plek vormt steeds meer een netwerkkerk van (jonge) gezinnen en alleengaanden uit de omgeving. Samen proberen zij, doordeweeks en/of op zondag, te begrijpen en te delen wie God voor hen is en wil zijn. 
lees meer »
 
Christus Triumfatorkerk

Christus Triumfatorkerk
De Christus Triumfatorkerk is al sinds 1962 kerk midden in Bezuidenhout. De gemeente is - net als de toren - open; open opdat Gods Geest er doorheen kan waaien en open naar alle wijkgenoten. Een bruisende kerk met vele activiteiten, die een thuis biedt aan jong, oud en iedereen daartussen, zondags en doordeweeks.
lees meer »
 
Duinzichtkerk

Duinzichtkerk
In het Benoordenhout vind je de Duinzichtkerk: gastvrij huis, vertrouwd adres. In dit huis van God vinden we rust en inspiratie. Er wordt gedoopt, geloofsbelijdenis afgelegd, getrouwd, gevierd, gerouwd. En vanuit onze kerk willen we de liefde van Christus gestalte geven in onze wijk, in de stad en in de wereld.
lees meer »
 
Lukaskerk

Lukaskerk
De Lukaskerk aan de rand van de Schilderswijk is een gemeenschap van en voor de buurt. Iedereen telt mee. Door de week en op zondag zijn er veel verschillende bezoekers. De vieringen hebben een informeel karakter, met indringende woorden en liederen van Oosterhuis, uit Taizé en het nieuwe liedboek.
lees meer »
 
Kerk in Laak

Kerk in Laak
Buurtgemeente Kerk in Laak is een christelijke geloofsgemeenschap in Laak en Spoorwijk. Het is een kleinschalige en laagdrempelige gemeenschap van mensen die samenkomen om te vieren, te leren en te dienen. Samen zijn zij in en voor de buurt aanwezig. De kerkdiensten worden gehouden in de Oase in Spoorwijk.
lees meer »
 
Houtrustkerk

Houtrustkerk
De vrijzinnige wijkgemeente Houtrustkerk huist aan de Beeklaan. Ons motto ‘ongedwongen geloven’ geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding, geïnspireerd door de joods-christelijke traditie. Hierbij geven wij ruimte aan inzichten op het gebied van kunst, filosofie en wetenschap.
lees meer »
 
Bethlehemkerk

Bethlehemkerk
De Hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk is een kerk voor de hele stad. Het is onze wens en ons gebed dat de Bethlehemkerk voor u en jou een thuis is. Een plaats waar je je met Gods Woord en in Zijn nabijheid vertrouwd en thuis weet. Een plaats waar je nieuwe mensen ontmoet om samen gemeente te zijn.
lees meer »
 
Overig

Overig
De Protestantse Kerk Den Haag heeft samenwerkingsovereenkomsten met:
de Evangelisch-Lutherse Gemeente
de Kloosterkerk