Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024
Uw steun is de sleutel tot het creëren van een bloeiende geloofsgemeenschap. Met kerken en pioniersplekken als plek waar we ons spiritueel kunnen ontwikkelen, anderen ontmoeten en een positieve impact hebben op onze samenleving.
lees meer »
 
Eenmalige gift

Eenmalige gift
Het werk van de kerk wordt mogelijk gemaakt door alle mensen die zich met de kerk verbonden voelen, met hun betrokkenheid en financiële donaties. Mensen die op allemaal op hun eigen manier betrokken zijn. Doet u mee? Hartelijk dank voor uw gift!
lees meer »
 
Nalaten

Nalaten
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons. 
lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen
Tijdens de collectes in de kerkdiensten kunt u een financiële bijdrage doen aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Hiervoor kunt u collectebonnen bestellen. 
lees meer »
 
Periodiek schenken

Periodiek schenken
Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen.
lees meer »
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
Hier vindt u de bankrekeningnummers die door de Protestantse Kerk Den Haag gebruikt worden voor de verschillende acties. 
lees meer »
 
ANBI ANBI
De Protestantse Kerk Den Haag is een het Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier vindt u de daarvoor relevante gegevens.
lees meer »