Financiële gift

Financiële gift

Het werk van de kerk wordt mogelijk gemaakt door de mensen die zich met de kerk verbonden voelen, met hun betrokkenheid en financiële donaties. Helpt u ook mee?

lees meer »
 
Septemberactie

Septemberactie

Een warme zomerperiode ligt achter ons. Met nieuwe energie wordt het kerkenwerk weer opgestart: activiteiten waar u terecht kunt voor bezinning, geloof, ontmoeting en warmte. 

lees meer »
 
Kerkbalans

Kerkbalans

Actie Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat het werk van de kerk financieel mogelijk blijft. Het thema is dit jaar 'Geef voor je kerk'. Geeft u om de kerk? Doe dan mee! 

lees meer »
 
Nalaten

Nalaten

Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons. 

lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen

Tijdens de collectes in de kerkdiensten kunt u uw financiële bijdrage geven aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Hiervoor kunt u collectebonnen bestellen. 

lees meer »
 
Periodiek schenken

Periodiek schenken

Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen.

lees meer »
 
ANBI ANBI

De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en haar Diaconie zijn beide Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 

lees meer »