Eenmalige gift

Eenmalige gift
Het werk van de kerk wordt mogelijk gemaakt door de mensen die zich met de kerk verbonden voelen, met hun betrokkenheid en financiële donaties. Helpt u ook mee?
lees meer »
 
Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019
Heeft u uw toezegging al gedaan voor Actie Kerkbalans? Met elkaar zorgen we ervoor dat we blijvend terecht kunnen in de kerk. Geeft u om de kerk? Geef dan voor de kerk.
lees meer »
 
Nalaten

Nalaten
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons. 
lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen
Tijdens de collectes in de kerkdiensten kunt u een financiële bijdrage doen aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Hiervoor kunt u collectebonnen bestellen. 
lees meer »
 
Periodiek schenken

Periodiek schenken
Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen.
lees meer »
 
Ledenbijdrage

Ledenbijdrage
Geloven is gratis. Maar voor activiteiten, het aannemen van predikanten en onderhoud van het kerkgebouw is geld nodig. De leden en betrokkenen maken dit met elkaar mogelijk.
lees meer »
 
ANBI ANBI
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en haar Diaconie zijn beide Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 
lees meer »