Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020
Doet ook u een extra bijdrage aan de Actie Kerkbalans? Samen zorgen we ervoor dat het werk van de kerk door kan gaan, juist in deze bijzondere tijd. Omzien naar elkaar, we doen het samen. 
lees meer »
 
Najaarsactie

Najaarsactie
We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we nieuwe wegen zoeken om elkaar niet uit het oog te verliezen. Waarin we elkaar nodig hebben en blijven omzien naar elkaar. Helpt u mee?
lees meer »
 
Eenmalige gift

Eenmalige gift
Het werk van de kerk wordt mogelijk gemaakt door de mensen die zich met de kerk verbonden voelen, met hun betrokkenheid en financiële donaties. Hartelijk dank voor uw gift!
lees meer »
 
Nalaten

Nalaten
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons. 
lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen
Tijdens de collectes in de kerkdiensten kunt u een financiële bijdrage doen aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Hiervoor kunt u collectebonnen bestellen. 
lees meer »
 
Periodiek schenken

Periodiek schenken
Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen.
lees meer »
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
Hier vindt u de bankrekeningnummers die door de Protestantse Kerk Den Haag gebruikt worden voor de verschillende acties. 
lees meer »
 
ANBI ANBI
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en haar Diaconie zijn beide Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 
lees meer »