Eenmalige gift

Eenmalige gift
Het werk van de kerk wordt mogelijk gemaakt door de mensen die zich met de kerk verbonden voelen, met hun betrokkenheid en financiële donaties. Helpt u ook mee?
lees meer »
 
Solidariteitskas

Solidariteitskas
‘Gemeenten helpen elkaar’, dat is de gedachte achter de Solidariteitskas. Samen houden we de kerk vitaal en maken we nieuwe initiatieven en projecten mogelijk. Doet u mee?
lees meer »
 
Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019
Heeft u uw toezegging al gedaan voor Actie Kerkbalans? Met elkaar zorgen we ervoor dat we blijvend terecht kunnen in de kerk. Geeft u om de kerk? Geef dan voor de kerk.
lees meer »
 
Nalaten

Nalaten
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons. 
lees meer »
 
Collectebonnen

Collectebonnen
Tijdens de collectes in de kerkdiensten kunt u een financiële bijdrage doen aan diaconale doelen en aan het werk van de kerk. Hiervoor kunt u collectebonnen bestellen. 
lees meer »
 
Periodiek schenken

Periodiek schenken
Een gift als periodieke schenking kunt u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen drempel en geen maximum. Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen.
lees meer »
 
ANBI ANBI
De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en haar Diaconie zijn beide Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 
lees meer »