Nalaten

Nalaten
Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons. 

De kerk speelt bij veel mensen een belangrijke rol in het leven - mogelijk ook bij u. Het is een plek 
  • waar we stilstaan bij de mijlpalen in ons leven: doop, huwelijk en afscheid;
  • waar we nadenken over goed leven en waar wij en anderen in aanraking komen met Bijbelse verhalen;
  • waar we steun vinden in moelijke tijden;
  • waar we steun bieden aan de armen en kwetsbaren.
Er zijn verschillende manieren om u in te zetten. Door de Protestantse Kerk Den Haag op te nemen in uw testament kunt u bijdragen aan het werk van de kerk, uw wijkgemeente of de diaconie. 

Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris. Er zijn twee manieren om de kerk op te nemen in uw testament: in de vorm van een erfstelling of van een legaat.

Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk toekomen aan de kerk. Als de kerk tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd is deze samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap. Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwep, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.

U leest meer over de mogelijkheden in de folder Nalaten. Klik op de afbeelding om deze te openen. 


Wilt u meer informatie of een gesprek? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau via info@pkn-denhaag.nl of 070-3858707. 
 
terug