Verbonden

Verbonden
In deze periode, waarin veel kerkelijke activiteiten niet doorgaan, willen we met God en met elkaar verbonden blijven. Vind hier informatie over online kerkdiensten en ontmoetingen, activiteiten met kinderen, mogelijkheden voor gesprek en praktische hulp.
lees meer »
 
Stille coronaramp

Stille coronaramp
Corona: een ramp van ongekende omvang. In landen in Azië en Afrika dreigt daarnaast ook een stille ramp. Door de lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Kerk in Actie vraagt om gebed en een extra gift om deze stille coronaramp te voorkomen.
lees meer »
 
Zorg en troost

Zorg en troost
Niet alleen in kerken, maar ook in Haagse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn predikanten en kerkelijk werkers actief. Hun werk is enorm waardevol. Twee geestelijk verzorgers vertellen welke impact corona op hen en op de bewoners had en heeft. 
lees meer »
 
Jaarrekeningen 2019

Jaarrekeningen 2019
De jaarrekeningen van de Protestantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie Den Haag over het jaar 2019 zijn voorlopig vastgesteld. Beide conceptjaarrekeningen zijn hier in te zien. Reageren op de jaarrekeningen kan tot en met 31 augustus. 
lees meer »
 
Houd moed, heb lief

Houd moed, heb lief
Bij kerken door het hele land zijn ze te zien: vlaggen, posters, ansichtkaarten met de woorden: "Houd moed, heb lief". Ook in Den Haag. Het zijn woorden uit een gedicht van Ingmar Heytze. Dominee Jannet van der Spek vertelt hoe ze haar inspireren. 
lees meer »
 
Voornemen sluiting de Oase

Voornemen sluiting de Oase
De Protestantse Diaconie Den Haag en Stek, stichting voor stad en kerk, hebben het voornemen om buurt-en-kerkhuis de Oase in Spoorwijk per 31 december 2020 te sluiten. Dit vindt plaats in nauw overleg met Kerk in Laak, dat van het gebouw gebruik kan blijven maken.
lees meer »