Cursus theologie

Cursus theologie
Heb je interesse in theologie? Misschien vraagt een echte studie theologie aan de universiteit wat erg veel. Gelukkig bestaan er ook andere vormen van scholing, bekend onder de naam Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). Gewoon hier in Den Haag.

In Den Haag worden drie cursussen georganiseerd:
  • een basiscursus die drie jaar duurt;
  • een cursus TVG-Extra van één jaar;
  • en in de zomer een vierdaagse Summerschool.

Basiscursus, donderdagmiddag 13.30-16.15 uur
Deze driejarige cursus bestaat uit 29 middagen per jaar, met telkens twee lessen. Zij omvat de volgende vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, filosofie, ethiek, spiritualiteit, liturgiek, pastoraat, wereldgodsdiensten en de relatie daarvan tot het christelijk geloof, gemeente-opbouw en diaconaat. De cursus wordt gegeven door kundige en enthousiaste docenten: ds. Freek Bakker, ds. Casper van Dongen, ds. Olivier Elseman, ds. Rob van Essen, ds. Martin Koster, ds. Jacob Korf, ds. Henk van Laren, ds. Nico Riemersma, ds. Adrie Sterrenburg en ds. Corrie van Straten.
De cursus begint op 12 september 2024. Het cursusgeld is € 270,00 per jaar. In het eerste jaar moet ook € 15,00 inschrijfgeld worden betaald.

TVG-Extra, donderdagmiddag
De inhoud van deze cursus wisselt van jaar tot jaar. De cursus bestaat uit twintig lessen gegeven op tien middagen. Voor het seizoen 2024/2025 staan de volgende vakken op het programma: Oude Testament, Nieuwe Testament, dogmatiek, ethiek, kerk en genezing, en Surinaams hindoeïsme als inleiding op een excursie naar een hindoe tempel in Den Haag. Het cursusgeld is € 150.

Summerschool in juni
De eerstvolgende zomerschool is op 23-27 juni 2025. Aanmelding is al mogelijk, en wel via theologischezomerschool@gmail.com of via Ria Keijzer-Meeuwse, tel. 06-50228250. Achtergronden, ervaringen en een voorbeeldprogramma vind je op www.theologischezomerschool.nl. 

Locaties
De basiscursus en de TVG-extra vinden plaats in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, op een kwartier lopen van het NS-station Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië. De zomerschool wordt gegeven in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5. Bij beide kerken is voldoende parkeergelegenheid.

Informatie en aanmelding
Voor de basiscursus en de TVG-Extra kunt u terecht bij
  • Mevrouw Annemarie van Duijn-Goedhart, e-mail: w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 071-4073566, of bij
  • Ds. Freek Bakker, e-mail: f.l.bakker51@hotmail.com, tel. 06-13805668.
Aanmelding gebeurt bij Annemarie van Duijn-Goedhart, onder vermelding van je naam, adres en mailadres. De aanmelding is pas definitief als het cursusgeld is betaald.
 
terug