Rekeningnummers Rekeningnummers
De Protestantse Kerk Den Haag heeft verschillende acties waar u een gift aan kunt doen, zoals aan de Actie Kerkbalans en de Solidariteitskas. Hierinder vindt u de verschillende rekeningnummers die hiervoor gebruikt worden. 

Sommige wijkgemeenten en pioniersplekken gebruiken ook een eigen rekeningnummer. Deze kunt u vinden op de website of in het kerkblad van de wijkgemeente of pioniersplek.

Bankrekeningnummers
 
Actie of doel Rekeningnummer Ten name van

Algemeen rekeningnummer

NL91 RABO 0373 7206 96

CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Actie Kerkbalans

NL38 RABO 0373 7207 77

Kerkelijke Bijdrage

Solidariteitskas

NL88 RABO 0373 7207 50

Solidariteitskas

Septemberactie

NL91 RABO 0373 7207 93

Extra bijdrage-actie

Eindejaarsactie

NL16 RABO 0373 7207 85

Eindejaarscollecte

Ledenbijdrage

NL60 RABO 0373 7207 69

Ledenbijdrage

Protestantse Diaconie Den Haag

NL46 INGB 0000 0767 92

Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Collectebonnen bestellen

NL46 INGB 0000 0767 92

Diaconie Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage

Abdijkerkhof

NL57 RABO 0373 7207 26

Abdijkerkhof

Stek, stichting voor stad en kerk

NL83 INGB 0009 5168 45

Stek, stichting voor stad en kerk
terug