Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020

Doet ook u een extra bijdrage aan de Actie Kerkbalans? Samen zorgen we ervoor dat het werk van de kerk door kan gaan, juist in deze bijzondere tijd. Omzien naar elkaar, we doen het samen. 

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

De afgelopen maanden hebben kerken een ongekende creativiteit en veerkracht laten zien. Op allerlei nieuwe manieren wordt contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die de gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. En dat terwijl er juist minder geld binnenkomt omdat er veel minder gecollecteerd kan worden nu er geen gewone vieringen zijn. Verschillende kerken dreigen het jaar af te moeten sluiten met een flink tekort. Om alle positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, hopen we dat u een extra gift wilt doen aan de Actie Kerkbalans. Met zo’n gift ziet u om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert. 

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland: "Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander! Ik steun de extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God."

Wij hopen van harte dat ook u een steentje wilt bijdragen. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!
Uw extra bijdrage doet u gemakkelijk via internet door op onderstaande knop te klikken.


U kunt uw extra gift ook overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0373 7207 93, ten name van "Septemberactie". 

Heeft u aan het begin van het jaar een toezegging gedaan voor de Actie Kerkbalans? Uw bijdrage kunt u blijven overmaken naar het reguliere rekeningnummer van de Actie Kerkbalans: NL38 RABO 0373 7207 77.
 
terug