Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020
Actie Kerkbalans is weer begonnen! Als Protestantse Kerk Den Haag willen wij mensen iets laten zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan gerechtigheid. 

De kerk is een huis voor de ziel, waar mensen samen komen om over het leven na te denken - en om het leven te vieren. Elke zondag zijn er kerkdiensten waar we bidden, zingen en uit de Bijbel lezen. De stad heeft er baat bij dat zulke ‘heilige plaatsen’ bestaan.

Als Protestantse Kerk Den Haag willen wij zichtbaar present zijn in onze stad. Met elkaar kunnen we dit belangrijke werk voortzetten, gemeente van Christus zijn in onze stad. Niet alleen tijdens de kerkdiensten, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten waar nieuwe en oude Hagenaars en Hagenezen elkaar ontmoeten en verhalen delen. Door het uitsteken van een helpende hand naar mensen die deze kunnen gebruiken. Juist in een samenleving waarin mensen op zichzelf zijn aangewezen is het belangijk dat er gemeenschappen zijn waar we elkaar echt kunnen ontmoeten. 

Het is van onschatbare waarde dat we dat met elkaar kunnen doen. Doet u mee? Een kerk die leeft en bloeit is niet goedkoop. De kerk krijgt geen overheidssubsidie! Gelukkig steunen veel leden en sympathisanten de kerken en pioniersplekken in hun stad en buurt met een substantiële financiële bijdrage. Ook dit jaar doen we een beroep op u om – naar vermogen – bij te dragen. We zijn u er dankbaar voor. Wellicht interessant: kerken zijn ANBI-instellingen en giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op onze website vindt u de begroting voor 2020.

Als u lid bent van de Protestantse Kerk Den Haag ontvangt u in januari thuis een brief over de actie Kerkbalans. Daarin staat het laatste nieuws uit uw wijkgemeente en leest u op welke manieren u aan de actie kunt deelnemen. Ook als u (nog) geen lid bent, is uw bijdrage aan de actie Kerkbalans van harte welkom.  
Doe uw toezegging en/of betaling gemakkelijk via internet door op onderstaande knop te klikken. 

U kunt er ook voor kiezen het toezeggingsformulier, dat u toegestuurd krijgt, in te vullen en op te sturen. Het rekeningnummer van de Actie Kerkbalans is NL38 RABO 0373 7207 77,  t.n.v. "CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage".

Hartelijk dank voor uw toezegging of bijdrage!
 
terug