Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021

De kerk is een plek om je geloof te ervaren en te delen. Maar ook een plek waar mensen naar elkaar omkijken en een helpende hand bieden aan wie dat nodig heeft. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 

Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen. De afgelopen maanden hebben de kerken, pioniersplekken en de projecten van de Protestantse Kerk Den Haag een ongekende creativiteit en veerkracht laten zien. Op allerlei nieuwe manieren wordt contact gezocht met kerkleden en stadsgenoten om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Door persoonlijke aandacht, praktische hulp en ondersteuning.

De actie Kerkbalans is er om het werk van de kerk financieel mogelijk te maken. Door een bijdrage te doen investeert u in een levende kerk tijdens en na corona. Dankzij de bijdragen van leden en andere betrokkenen kan de kerk voortbestaan als plek voor inspirerende vieringen waar je kunt uitstijgen boven de drukte van alledag. Een plek om stil te zijn, te bidden en je geloof te delen. Maar ook als zorgzame gemeenschap en als gastvrije kerk waar geldt: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: je bent welkom.


Geeft u ook voor de kerk van morgen? Alle leden van de Protestantse Kerk Den Haag ontvangen eind januari een brief of e-mail over de Actie Kerkbalans. Op het toezeggingsformulier kunt u vervolgens aangeven welk bedrag u dit jaar wilt geven. U kunt uw toezegging of bijdrage ook gemakkelijk via internet doen, door op onderstaande knop te klikken.Bent u geen lid van de kerk maar wilt u wel een steentje bijdragen? Hartelijk dank! Uw gift kunt u doen via deze link

De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom (deels) aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor onze ANBI-gegevens.
 

terug