Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020
Doet ook u een (extra) bijdrage aan de Actie Kerkbalans? Samen zorgen we ervoor dat het werk van de kerk door kan gaan en dat we kunnen blijven omzien naar elkaar, ook nu.

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Als Protestantse Kerk Den Haag willen wij zichtbaar present zijn in onze stad en iets laten zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan gerechtigheid. Ook nu, ook in een tijd waarin we niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn. Met elkaar kunnen we dit belangrijke werk voortzetten, gemeente van Christus zijn in onze stad. We zoeken op andere - oude en nieuwe - manieren contact. Om samen de (online) kerkdienst te kunnen volgen, om mensen een hart onder de riem te steken of ze te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien, zowel online als fysiek, binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Het is van onschatbare waarde dat we dat met elkaar kunnen doen. Doet u mee? Een kerk die leeft en bloeit is niet goedkoop. De kerk krijgt geen overheidssubsidie! Gelukkig steunen veel leden en sympathisanten de kerken en pioniersplekken in hun stad en buurt met een substantiële financiële bijdrage. Ook dit jaar doen we een beroep op u om – naar vermogen – bij te dragen. We zijn u er dankbaar voor. Wellicht interessant: kerken zijn ANBI-instellingen en giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op onze website vindt u de begroting voor 2020.

Wij hopen van harte dat ook u een steentje wilt bijdragen. Want omzien naar elkaar moeten we samen doen. Helpt u mee? Alvast bedankt!
Doe uw toezegging en/of betaling gemakkelijk via internet door op onderstaande knop te klikken. Ook een extra gift kunt u hier gemakkelijk regelen.

U kunt er ook voor kiezen het toezeggingsformulier, dat u toegestuurd kreeg, in te vullen en op te sturen. Het rekeningnummer van de Actie Kerkbalans is NL38 RABO 0373 7207 77,  t.n.v. "CvK Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage".

Hartelijk dank voor uw toezegging of (extra) bijdrage!
 
terug