Eenmalige gift

Eenmalige gift
Het werk van de kerk wordt mogelijk gemaakt door de mensen die zich met de kerk verbonden voelen, met hun betrokkenheid en financiële donaties. Mensen die op allemaal op hun eigen manier betrokken zijn. Doet u mee? Hartelijk dank voor uw gift!

"De gemeente voelt voor mij als familie."
"Ik vind het belangrijk dat de kerk mensen die het moeilijk hebben, kan bijstaan met raad en daad."
"Ik draag het diaconale werk voor mensen in armoede een warm hart toe."

Zo zijn er talloze redenen waarom u zich verbonden kunt voelen met de Protestantse Kerk in Den Haag en een steentje wilt bijdragen. Dat kan door u als vrijwilliger in te zetten tijden de activiteiten. Meer over vrijwilligerswerk leest u hier. U kunt de kerk ook financieel steunen. Er zijn verschillende acties waar u aan mee kunt doen. Ook kunt u een eenmalige gift doen. Dat kan op deze website gemakkelijk via internet. 

Elk bedrag is welkom en wordt gewaardeerd. Met uw bijdrage wordt ervoor gezorgd dat het kerkgebouw onderhouden kan worden, dat er personeel kan worden aangenomen, zoals een dominee of koster en dat de kerk kan omzien naar mensen die onze steun kunnen gebruiken. Wilt u een eenmalige gift doen? Klik hiervoor op onderstaande knop. 


Er zijn gedurende het jaar verschillende acties waar u aan kunt deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en de Septemberactie. Als u met regelmaat een bedrag wilt schenken, kan het handig zijn dit via een periodieke schenking te regelen. U kunt het volledige bedrag in dat geval aftrekken van de inkomstenbelasting. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de activiteiten van de Protestantse Kerk in Den Haag!

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
 
terug