Den Haag Zuidwest Den Haag Zuidwest
De Protestantse wijkgemeente Zuidwest wordt als geloofsgemeenschap gevormd door degenen die zich verbonden weten met de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. Als geloofsgemeenschap proberen wij in Den Haag Zuidwest Jezus te volgen door om te zien naar elkaar, open te staan voor alle mensen die op onze weg komen en verbinding met hen te zoeken. Wij vieren, leren en dienen om zo Gods heil zichtbaar te maken in onze tijd. Vieren doen wij in de wekelijkse eredienst en de diensten en vespers rond speciale gelegenheden. Vieren is nauw verbonden met woorden als bidden, danken, zingen, spelen, delen en zegenen. Leren zien wij als een voortgaande bezinning op de uiteenlopende ervaringen in het dagelijks leven. Het gaat hierbij om de omgang met medemensen, de natuur en de cultuur. Dienen vloeit als praktische consequentie voort uit vieren en leren. Dienen staat voor een houding waarmee we als leden van de geloofsgemeenschap in de kerk, de wijk en de wereld staan. Wij zoeken samen naar sporen van heelheid, gerechtigheid en vrede. Wij proberen een naaste te zijn voor de ander. Eenieder die zich hiermee verbonden voelt is van harte welkom en maakt min of meer deel uit van onze geloofsgemeenschap. Hij of zij is ook uitgenodigd om bij te dragen aan onze gastvrije geloofsgemeenschap.

Meer informatie: denhaag-zuidwest.nl
 
terug