Diaconie

Diaconie
De diaconie wil omzien naar mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, hen nabij zijn en waar mogelijk ondersteunen. Dat gebeurt op verschillende manieren.

De Protestantse Diaconie Den Haag stelt zich ten doel barmhartigheid en gerechtigheid te bevorderen. Zij zet zich op verschillende manieren in voor mensen die in de marge van de samenleving zijn terechtgekomen: door hulp, nabijheid, signalering en het opkomen voor hun belangen.

De diaconie ondersteunt het werk van de wijkgemeenten en stadsbrede projecten ten behoeve van ouderen, kinderen, jongeren, mensen die leven in armoede, opvang voor vluchtelingen, ontmoeting met christelijke migranten en vertegenwoordigers van andere godsdiensten. In het College van Diakenen (CvD) komen vertegenwoordigers van de wijkdiaconieën bij elkaar. Daarnaast zijn er diakenen met een bepaalde taak. De taken en bevoegdheden van het College van Diakenen staan beschreven in de Plaatselijke Regeling.

Heb jij of heeft iemand die je kent hulp nodig? Wil je meer informatie over het werk van de diaconie en de verschillende projecten? Of wil je weten op welke manieren je kunt helpen? Kijk dan op www.diaconiedenhaag.nl.
Protestantse Diaconie Den Haag
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
070-3181616
info@diaconiedenhaag.nl
www.diaconiedenhaag.nl
 
terug