Archief

Archief
De Protestantse Kerk Den Haag en de kerkgenootschappen die haar voorgingen, mogen terugzien op een lange en soms bewogen geschiedenis.

Deze geschiedenis is voor een groot deel vastgelegd in een omvangrijke collectie documenten die op het Haags Gemeentearchief worden bewaard. Naast de genoemde archieven is er op het gemeentearchief een groot aantal dossiers aanwezig van binnen de genoemde kerkgenootschappen actieve instanties zoals jeugd- en wijkverenigingen en organen ingesteld door de diaconie. Naast het gemeentearchief, worden veel archiefstukken bewaard in het archief van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage.

Haagse Hervormde Gemeente
De oudste stukken van de Haagse Hervormde Gemeente zijn na de oorlog aan dit archief overgedragen. Het betreft onder meer de sinds 1572 aangelegde collecties van de Grote Kerk en de Kloosterkerk. Nadien werd dit archief regelmatig aangevuld. De papieren zijn onderverdeeld in drie secties: de Centrale Kerkenraad, de Kerkvoogdij en de Diaconie. Ook de archieven van actieve wijkgemeenten en van gesloten kerken vormen onderdeel van dit archief, dat deels is overgedragen aan het Gemeentearchief en deels te vinden is in het eigen archief. 

Gereformeerde kerken
Voor de studie over de voorgeschiedenis van de voormalige Gereformeerde Kerken zijn diverse archieven beschikbaar. In dit verband kan worden gewezen op het archief van de Christelijk afgescheiden gemeente 's-Gravenhage (afdeling Nobelstraat) - sedert 1892 Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage A (182401904) en de uit de Gereformeerde Gemeenten onder het kruis (Wagenstraat) voortgekomen Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage B (1858 -1904). Tot deze Gereformeerde Kerk B behoorde sinds 1892 eveneens de Dolerende Nederduitsch gereformeerde gemeente (1887 - 1904).

Verder zijn onder meer archieven beschikbaar van de classis 's-Gravenhage (1893 - 1970); de Gereformeerde Kerk van 's-Gravenhage Oost (1924 - 1980) en van 's-Gravenhage West (1904 - 1967).

Van de wijkgemeenten bevinden zich collecties op het gemeentearchief van de Laakkerk (1931 - 1998), Moerwijk-Loosduinen (1950 - 1978) en 's-Gravenhage Loosduinen (Petrakerk) (1887 - 1995).

Tot de jongste aanwinsten, die op het kerkelijk bureau geordend worden, behoren de in het voorjaar ontvangen collectie van de stichting Haags Gereformeerd Kerkblad (1066 - 1996).

Evangelisch Lutherse Gemeente
Tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage bestaat sinds 1 juni 2004 een samenwerkingsverband.

De Haagse Lutherse Gemeente heeft een lange geschiedenis. De oudste stukken van de kerkenraad dateren van 1612. De op het gemeentearchief aanwezige collectie van dit College gaat terug tot 1081. Daarnaast zijn er papieren beschikbaar van het College van Diakenen (1825 - 1981), het College van Kerkrentmeesters (1826 - 1989) en het College van Regenten van het Wees- en oudeliedenhuis van de Evangelisch Lutherse Gemeente (1820 - 2971).

Archivaris: Dr. H. van Spanning
 
terug