Fondsen

Fondsen
In sommige gevallen kunnen fondsen helpen met financiële ondersteuning van  activiteiten, projecten of studie. Twee fondsen zijn verbonden met het Protestants leven in Den Haag.
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing
De doelstelling van dit fonds is bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van de Haagse Protestantse Kerk door gehele of gedeeltelijke financiering van initiatieven die op een zeer breed terrein van activiteiten kunnen liggen. Het gaat om een startsubsidie voor activiteiten waarvoor geen ruimte is op de reguliere begroting. Inlichtingen en aanvragen:

Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing
Secretaris: Derk Stegeman
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
info@pkn-denhaag.nl
070-3181616
Stichting Juynboll
He doel van deze stichting is het ondersteunen van (Nederlands Hervormde) studenten in de Godgeleerdheid die predikant willen worden. In de eerste plaats komen studenten uit de omgeving van Den Haag, in het bijzonder kinderen van Haagse predikanten, in aanmerking. De bijdrage is ca. € 250,- (aan 5 tot 10 studenten per jaar). Aanvragen, vergezeld van een attestatie van betrokken kerkelijk hoogleraar, dienen te worden opgestuurd voor 1 februari of voor 1 augustus aan:

Secretariaat: helgavermaas@ziggo.nl
Er zijn ook verschillende landelijke fondsen. Kijk hiervoor op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
terug