Fondsen

Fondsen
In sommige gevallen kunnen fondsen helpen met financiële ondersteuning van  activiteiten, projecten of studie. Drie fondsen zijn nauw verbonden met de Protestantse Kerk Den Haag.​
Stichting Juynboll
He doel van deze stichting is het ondersteunen van (Nederlands Hervormde) studenten in de Godgeleerdheid die predikant willen worden. In de eerste plaats komen studenten uit de omgeving van Den Haag, in het bijzonder kinderen van Haagse predikanten, in aanmerking. De bijdrage is ca. € 250,- (aan 5 tot 10 studenten per jaar). Aanvragen, vergezeld van een attestatie van betrokken kerkelijk hoogleraar, dienen te worden opgestuurd voor 1 februari of voor 1 augustus aan:

Stichting Juynboll
p/a Kerkelijk Bureau Protestantse Kerk Den Haag
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing
De doelstelling van dit fonds is bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van de Haagse Protestantse Kerk door gehele of gedeeltelijke financiering van initiatieven die op een zeer breed terrein van activiteiten kunnen liggen. Het gaat om een startsubsidie voor activiteiten waarvoor geen ruimte is op de reguliere begroting. Inlichtingen en aanvragen:

Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3181616
Stichting Rhederoord
Stichting Rhederoord wil kerkelijk jeugdwerk van de protestantse kerken in  Den Haag bevorderen, in de ruimste zin van het woord. Hierbij gaat het in principe niet om structurele uitgaven. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Rhederoord
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
Overige (landelijke) fondsen zijn te vinden in het Fondsenboek, dat wordt uitgegeven door de Vereniging van Fondsen in Nederland.
 
terug