Wijkgemeenten

Wijkgemeenten
De Protestantse Kerk Den Haag (formeel de "Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage") bestaat uit verschillende wijkgemeenten. Een wijkgemeente heeft soms één, soms meerdere locaties. Dat kan een kerkgebouw zijn of een andere plek waar vieringen worden gehouden, een buurt-en-kerkhuis of een pioniersplek.

Elke wijkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, die bestaat uit leden van de kerkelijke gemeente. Deze ambtsdragers hebben uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. Zo zijn er diakenen, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters. Ook de predikanten van de wijkgemeenten maken deel uit van de kerkenraad. 

Taken van de kerkenraad zijn onder meer: het aantrekken van personeel (waaronder predikanten), onderhoud van de gebouwen, zorg voor de gemeenteleden, diaconale hulp en het organiseren van de vieringen. 

Sommige zaken kunnen het beste op centraal niveau geregeld worden. Voor die zaken komen vertegenwoordigers van de wijkgemeenten bij elkaar in een aantal organen: de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit de volgende wijkgemeenten:

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
met de kerkgebouwen AbdijkerkBosbeskapel en Shalomkerk, de pioniersplek LichtDelen en het buurt-en-kerkhuis Shalom

Protestantse wijkgemeente Bergkerk
die samenkomt in de Bergkerk.

Protestantse wijkgemeente Maranathakerk
met het kerkgebouw Maranathakerk.

De Bergkerk en Maranathakerk werken samen met buurt-en-kerkhuis Bethel

Wijkgemeente De Drieklank
met de Marcuskerk, de buurt-en-kerkhuizen de Kinderwinkel en de Paardenberg. Deze wijkgemeente werkt samen met de pioniersplekken Geloven in MoerwijkLeven in Laak en Hoopvol Transvaal

Wijkcombinatie IV
Hierin werken de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk samen.

Wijkcombinatie V
met de Lukaskerk, die samenwerkt met de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hier is ook de diaconale locatie Buurt en Lukaskerk actief.

Bethlehemkerk
De Hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk is een wijkgemeente van bijzondere aard. Aan de Bethlehemkerk is pioniersplek LUX verbonden. 

Houtrustkerk
De vrijzinnige wijkgemeente Houtrustkerk is een wijkgemeente van bijzondere aard.

Naast de al genoemde pioniersplekken, is er de pioniersplek Zinzoekers, met events en activiteiten voor twintigers en dertigers.  

Vanaf begin 2021 ontwikkelt buurtgemeente Kerk in Laak vanuit de Oase in Spoorwijk kerkdiensten en andere activiteiten voor de buurt.

De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Evangelisch-Lutherse Gemeente (onderdeel van wijkcombinatie V) en met de Kloosterkerk.
 
terug