Wijkgemeenten

Wijkgemeenten
De Protestantse Kerk Den Haag (formeel de "Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage") bestaat uit verschillende wijkgemeenten. Een wijkgemeente heeft soms één, soms meerdere locaties. Dat kan een kerkgebouw zijn of een andere plek waar vieringen worden gehouden, een buurt-en-kerkhuis of een pioniersplek.

Elke wijkgemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, die bestaat uit leden van de kerkelijke gemeente. Deze ambtsdragers hebben uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden. Zo zijn er diakenen, ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters. Ook de predikanten van de wijkgemeenten maken deel uit van de kerkenraad. 

Taken van de kerkenraad zijn onder meer: het aantrekken van personeel (waaronder predikanten), onderhoud van de gebouwen, zorg voor de gemeenteleden, diaconale hulp en het organiseren van de vieringen. 

Sommige zaken kunnen het beste op centraal niveau geregeld worden. Voor die zaken komen vertegenwoordigers van de wijkgemeenten bij elkaar in een aantal organen: de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit de volgende wijkgemeenten:

Wijkgemeente Den Haag Zuidwest
met de kerkgebouwen AbdijkerkBosbeskapel en Shalomkerk, de pioniersplek LichtDelen en het buurt-en-kerkhuis Shalom

Wijkgemeente Den Haag-West
met de kerken Bergkerk en Maranathakerk en buurt-en-kerkhuis Bethel

Wijkgemeente De Drieklank
met de vierplekken Kerk in Laak en de Marcuskerk in Moerwijk, de buurt-en-kerkhuizen de Kinderwinkel, de Oase en de Paardenberg en de pioniersplekken Geloven in Moerwijk en Leven in Laak

Wijkcombinatie IV
Hierin werken de Christus Triumfatorkerk en de Duinzichtkerk samen.

Wijkcombinatie V
met de Lukaskerk, die samenwerkt met de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Hier is ook de diaconale locatie Buurt en Lukaskerk actief.

Bethlehemkerk
De Hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk is een wijkgemeente van bijzondere aard.

Houtrustkerk
De vrijzinnige wijkgemeente Houtrustkerk is een wijkgemeente van bijzondere aard.

Naast de al genoemde pioniersplekken, zijn in onze stad de pioniersplekken Zinzoekers en LUX actief, waar jongeren uit de hele stad kunnen meedoen met uitdagende en inspirerende activiteiten. 

De Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Evangelisch-Lutherse Gemeente (onderdeel van wijkcombinatie V) en met de Kloosterkerk.
 
terug