Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad
In de Algemene Kerkenraad (AK) ontmoeten vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden elkaar om taken uit te voeren die op centraal niveau geregeld moeten worden.

In de Algemene Kerkenraad hebben, behalve deze afgevaardigden van de wijkkerkenraden, ook de voorzitters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen zitting. Daarnaast is er een aantal adviserende leden: de vertegenwoordigers van de Kloosterkerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de directeur van Stek, stichting voor stad en kerk.

Het dagelijks bestuur ligt in handen van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. In de Plaatselijke Regeling is vastgelegd welke taken de Algemene Kerkenraad uitvoert.
Algemene Kerkenraad
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3858707
info@pkn-denhaag.nl
 
terug