Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad

In de Algemene Kerkenraad (AK) ontmoeten vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden elkaar om taken uit te voeren die op centraal niveau geregeld moeten worden.

Naast vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden zijn de voorzitters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen lid van de Algemene Kerkenraad. Vertegenwoordigers van de Kloosterkerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de directeur van Stek zijn adviserend lid. Het dagelijks bestuur ligt in handen van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. In de Plaatselijke Regeling is vastgelegd welke taken de Algemene Kerkenraad uitvoert.


Algemene Kerkenraad
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3858707

 

terug