Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse Kerk Den Haag.

De werkzaamheden lopen uiteen: zo is het CvK verantwoordelijk voor het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen. Ook is het CvK eindverantwoordelijk voor onder meer de geldwerving, uitvoering van het personeelsbeleid, het beheer van kerkelijke gebouwen, het beheer van het archief en het Abdijkerkhof. De taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters staan beschreven in de Plaatselijke Regeling.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit afgevaardigden van de verschillende wijkgemeenten. Naast deze vertegenwoordigers zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. 
College van Kerkrentmeesters
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
070-3858707
info@pkn-denhaag.nl
 
terug