Vrijwilligers in beeld

Vrijwilligers in beeld

Kom langs bij de fototentoonstelling 'Vrijwilligers in beeld'! Twaalf Haagse vrijwilligers, actief bij verschillende projecten in stad en kerk, worden in de schijnwerpers gezet. Te zien tussen 29 april en 15 mei, georganiseerd door Stek - voor stad en kerk.

"In het begin ging ik altijd tussen de zooi ergens op een kistje zitten. Op een goed ogenblik stond er ineens een stoel voor me klaar", vertelt vrijwilliger Henri Brekveld over het geduldig opbouwen van vertrouwen bij zijn cliënt. Hij is één van de twaalf vrijwilligers die te zien zijn en aan het woord komen in deze fototentoonstelling. Alle twaalf zijn ze als vrijwilliger actief bij een project van Stek, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag. 

Sinds de toeslagenaffaire staat het zoeken naar de ‘menselijke maat’ hoog op de agenda. Dat mensen als gevolg van kleine misverstanden gemakkelijk vermalen worden door bureaucratische systemen is duidelijk. Minder eenduidig is hoe de menselijke maat in werkprocessen leidend kan zijn. In de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in beeld’ laten de twaalf vrijwilligers zien hoe zij zich liefdevol inzetten voor inwoners van onze stad, die zich in een kwetsbare situatie bevinden. 

De vrijwilligers zijn geportretteerd door de Haagse fotograaf Rogier Chang. De bijbehorende verhalen geven een inkijkje in de grote diversiteit in achtergrond, leeftijd, motivatie en het soort activiteiten. Ook wat de vrijwilligers er zelf voor terug krijgen, is heel divers. In het werk versterken zij de ander, maar ook zichzelf en op die manier het sociale weefsel van onze stad. Kom kennismaken en laat je inspireren!


Fototentoonstelling 'Vrijwilligers in beeld'
Binnenhofzaal, ruimte Expo 5 - Anna Vastgoed en Cultuur
Korte Vijverberg 2, Den Haag
periode: 29 april tot en met 15 mei
openingstijden: donderdag tot en met zondag van 13:00 - 17:00 uur

Bezoekers van de fototentoonstelling ontvangen gratis het boekje met de foto’s en verhalen van de tentoonstelling. Dit boekje is ook op te vragen voor mensen die slecht ter been zijn, via info@stekdenhaag.nl. De expositieruimte is namelijk beperkt toegankelijk.

terug