Thema-avonden

Thema-avonden
Christus Triumfatorkerk, Duinzichtkerk en De ZINNEN organiseren vier avonden met als thema: 'Uittocht uit de Neoliberale droom?'. Recente crises roepen vragen op over de huidige maatschappij. Is een uittocht nodig en mogelijk? De serie begint op 7 oktober.

Er is groeiende ontevredenheid in de samenleving. Mensen voelen zich niet gehoord. Crisis volgt op crisis: kredietcrisis, klimaatcrisis , coronacrisis. Alom groeit de kritiek op wat wel de ‘neoliberale droom’ wordt genoemd. Het is het idee dat onze samenleving beter functioneert wanneer we op alle terreinen de principes van het marktmechanisme laten gelden. Op welkpunt staat onze samenleving nu? Is dit een keerpunt? Is er een uitweg mogelijk uit het liberale denken? Of is dat niet nodig? Wat is het fundamentele probleem en zijn er andere manieren om samen te leven? Genoeg vragen om tijdens een viertal avonden met deskundigen bij stil te staan. Is er een uittocht mogelijk uit de neoliberale droom? Vier avonden bezinning in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022. De eerste twee thema-avonden zijn op 7 oktober en 8 december. 

Donderdag 7 oktober: 'Uittocht uit de neoliberale droom?' I
Met Gabriel van den Brink & Esther-Mirjam Sent 
Medio 2020 verscheen van de hand van Gabriël van den Brink het boek 'Ruw ontwaken uit een neoliberale droom en de eigenheid van het Europese Continent' Hierin geeft Van den Brink een verklaring voor de opkomst en invloed van het huidige neoliberale denken op de westerse politiek en samenleving. Tevens schetst hij de problematische gevolgen van dit denken voor onze samenleving. Tegen de achtergrond van dit boek geven Gabriël van den Brink en Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economische theorie en economisch beleid, hun visie op de wenselijkheid van een afscheid van dit neoliberale denken en spreken zij o.l.v. Hans Opschoor, over de mogelijkheden en 'uitwegen' daartoe.

Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89
Donderdag 7 oktober, 20:00 - 22:00 uur
Toegang: vrije gift

8 december: ‘Uittocht uit de neoliberale droom?’ II
Met Erik Borgman & Irene van Staveren
Op een tweede avond stelt Irene van Staveren de vraag of de (internationale) markt zich wel láát temmen om zo ruimte te geven aan een alternatieve ordening van de samenleving. De recente geschiedenis lijkt het tegendeel te tonen. Tegenover het losgezongen internationale geldverkeer en een groeiende strijd om invloed, afzetgebied en knowhow tussen zich sterker organiserende politiek-economische machtsblokken, staan individuele landen machteloos en lijken democratisch bestuurde machtsblokken het af te leggen tegen autocratische varianten.Erik Borgman stelt de vraag naar het idee van maakbaarheid en beheersbaarheid dat tot op de dag van vandaag onder veel pogingen ligt om 'de geest van de wereldeconomie aan banden te leggen'. Moet de vraag van onze tijd niet veel meer zijn: zien we een uitweg of moeten we het uithouden in de woestijn? 

Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154
Woensdag 8 december, 20:00 - 22:00 uur
Toegang: vrije gift

In het voorjaar van 2022 zullen de 3e en 4e avond in deze reeks worden gehouden.
De avonden zijn ook afzonderlijk te bezoeken.
 
terug