Tegengif: Huub Oosterhuis

Tegengif: Huub Oosterhuis
Op Eerste Paasdag stierf Huub Oosterhuis, dichter en theoloog. Vorig jaar sprak ds. Ad van Nieuwpoort met Oosterhuis in de serie 'Tegengif', een gesprek over zijn werk, zijn inspiratie en zijn leven. Kijk hier dit bijzondere interview terug.

 

 
terug