Noodopvang vluchtelingen: brief van de voorzitter

Noodopvang vluchtelingen: brief van de voorzitter
Beelden uit Ter Apel riepen door heel het land de vraag op wat wij als christenen kunnen betekenen. Den Haag ontving een dringend verzoek: help met noodopvang! Wij willen als kerk hieraan gehoor geven. David Renkema schreef hierover een brief aan alle kerkleden.

Brief van de voorzitter van de algemene kerkenraad
"Geachte leden van de Protestantse Kerk Den Haag,

De beelden uit Ter Apel branden op mijn netvlies. Hoe is het mogelijk dat een welvarend land als Nederland geen fatsoenlijke opvang kan bieden? Kinderen van God overnachten in de open lucht, zonder ook maar de minste bescherming. Kinderen van God kunnen in Nederland niet rekenen op de meest basale basisbehoeften. De ernst van dit schandaal neemt toe als we beseffen dat deze opvangcrisis meer van doen heeft met falend beleid van de Nederlandse regering dan met het aantal mensen dat Nederland weet te bereiken.

De interkerkelijke organisatie INLIA deed op 7 september jl. een indringend beroep op o.a. de Protestantse Kerk Den Haag om tijdelijke opvang te verzorgen, om mensen op te vangen in onze kerken. We hebben besloten om tegemoet te komen aan dit verzoek. We doen dat onder protest, dat wil zeggen in de wetenschap dat onze regering gefaald heeft. We doen dat om het leed van enkele mensen enigszins te verzachten.

We kijken nu in welke kerken fysieke mogelijkheden zijn om tijdelijk opvang te bieden. We doen ook een beroep op mensen om zich als vrijwilliger te melden. We weten dat we bijna het onmogelijke vragen.

Onze eigen organisatie Stek zal het geheel coördineren. We zijn het bestuur en de medewerkers van Stek zeer erkentelijk dat ze bereid zijn deze rol op te pakken. Het College van Diakenen biedt financiële steun om dit alles mogelijk te maken. Het College van Kerkrentmeesters komt uiteraard in beeld als het gaat om het gebruik van onze gebouwen.

We hopen op een positieve grondhouding van u allen. Als plaatselijke kerk kunnen we de opvangcrisis niet oplossen, maar ieder gebaar van goede wil kan helpen.

David Renkema
Voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag"
 
terug