Geef warmte

Geef warmte

Door de hoge prijzen voor energie en voedsel komen steeds meer mensen niet meer rond. Juist nu is omzien naar elkaar van levensbelang. Daarom steunen we de actie om je energiecompensatie te doneren en willen we omzien naar mensen met problemen. 

We hebben elkaar nodig om goed door de huidige crisis te komen. Als kerk kunnen we bijdragen aan een veilig gesprek over problemen, waar mensen in terecht kunnen komen. Ervaar je problemen, weet dan dat je erover kunt praten met de diaken, kerkelijk werker of predikant in je kerk. Wil je hulp bieden? Probeer een luisterend oor te bieden voor mensen die het moeilijk hebben, en ontferm je als kerkelijk gemeente zoveel mogelijk over hen. Soms hebben mensen behoefte aan het doen van hun verhaal, soms zijn zij geholpen doordat iemand de weg wijst naar de juiste instanties. 

Energiecompensatie doneren
Vorig jaar was de actie 'Den Haag geeft warmte', waarin de Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag samenwerkten met andere organisatie, een groot succes. Door de giften van mensen die met hun energiecompensatie een ander wilden helpen, kon vorig jaar € 100.000,- in de vorm van boodschappenbonnen uitgereikt worden aan klanten van Voedselbank Haaglanden in Den Haag en Scheveningen. We zijn een jaar verder, en de prijzen van energie zijn alleen nog maar verder gestegen. In november en december ontvangen alle huishoudens € 190,- energiecompensatie. Sommige mensen hebben deze hulp niet nodig, voor anderen is het bij lange na niet genoeg. 

Daarom hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen om Den Haag geeft warmte een vervolg te geven. De actie wordt dit jaar gecoördineerd door de Stichting Sociale Fondsen Den Haag. Via hen komt je gift terecht bij mensen die in een (financiële) noodsituatie zitten en de energierekening niet kunnen opbrengen. Sociale Fondsen is een kleinschalige stichting die via haar enorme netwerk in de stad kan helpen, juist op die plekken waar de nood het hoogst is. Sociale Fondsen betaalt voor hen bijvoorbeeld de achterstallige rekening van de energieleverancier of helpt met de jaarnota.  

Kun jij (een deel van) je energiecompensatie missen? Doneer deze dan, en geef warmte aan een stadsgenoot die het nodig heeft.  Fonds 1818 werkt mee aan deze actie en zal, net als vorig jaar, de opbrengst verdubbelen. Je gift wordt dus twee keer zo veel waard. 

Broodnood en andere hulp
Voor mensen die het geld niet hebben om voldoende eten op tafel te zetten, blijft de Protestantse Diaconie via Stek noodhulp verlenen. Met een bescheiden geldbedrag kan de eerste nood worden verlicht. Iedereen die in acute broodnood verkeert, kan via een hulpverlener hulp aanvragen, ook mensen die in Den Haag verblijven zonder geldige verblijfspapieren. Meer informatie vind je op deze pagina

Ook is in verschillende buurt-en-kerkhuizen van Stek een inloopspreekuur. Vrijwilligers helpen bij bijvoorbeeld het aanmelden voor de voedselbank, het lezen en beantwoorden van brieven van instanties en het aanvragen van toeslagen. Meer informatie: stekdenhaag.nl
 

terug