Gebed voor vrede

Gebed voor vrede
Dinsdagavond 8 maart wordt in de Lutherse Kerk, in het centrum van Den Haag, een gebed voor vrede gehouden. Het gebed is gewijd aan de sitiuatie in Oekraïne. Er is gelegenheid om een kaars aan te steken en we bidden met elkaar om vrede. 

Bij het vredesgebed zijn vertegenwoordigers aanwezig van de Haagse Gemeenschap van Kerken en van andere geloofsgemeenschappen in onze stad. Ook jij bent van harte uitgenodigd om aan het vredesgebed deel te nemen. 
Gebed voor vrede in Oekraïne
Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9
Dinsdag 8 maart 2022
16:00 uur: kerk open, gelegenheid om een kaarsje aan te steken
17:30 uur: meditatie en muziek
18:00 uur: start gebed voor vrede
 
terug