Bijeenkomst veilig kerk-zijn

Bijeenkomst veilig kerk-zijn
Op 18 januari organiseren we de bijeenkomst 'Veilig kerk-zijn'. Bedoeld voor mensen die in de kerk werken met kwetsbare groepen en iedereen die meer wil weten over veiligheid en over preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 

Tijdens de bijeenkomst zullen de twee vertrouwenspersonen van de Protestantse Kerk Den Haag zich voorstellen en meer vertellen over wat zij kunnen betekenen. Ook zal ds. Diereriek van Loo een inhoudelijke bijdrage leveren. Aan haar is gevraagd de deelnemers toe te rusten op het gebied van het verder ontwikkelen van een cultuur van preventie en veiligheid. In haar bijdrage zal zij ingaan op de volgende onderwerpen:
-  wat te verstaan onder grensoverschrijdend gedrag?
-  omgaan met grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied
-  hoe machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag kunnen leiden
-  hoe een gemeente kan werken aan veilig kerk-zijn zonder overmatige belasting van ambtsdragers

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor alle ambtsdragers en voor gemeenteleden die verantwoordelijkheid dragen voor kwetsbare groepen, clubleiding, tienerwerk enzovoort. Uiteraard zijn alle geïnteresseerde kerkleden van 16+ en pioniersteams van harte welkom. De bijeenkomst is onderdeel van het Hoofdlijnenplan Samen zorg dragen voor veilig kerk-zijn
Bijeenkomst Veilig kerk-zijn
Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92
Woensdag 18 januari
20:00 - 22:00 uur
Aanmelden via info@pkn-denhaag.nl
 
terug