Allerzielen

Allerzielen
Rond Allerzielen en Allerheiligen wordt overal ter wereld aan overleden dierbaren gedacht. Je bent van harte welkom op verschillende locaties van de Protestantse Kerk Den Haag om te herdenken, een kaarsje aan te steken of even stil te zijn. 

Alles wat we zien
zal voorbijgaan
wij zullen voorbijgaan
de een gaat voor de ander
zelden samen.
Alles wat we zien
zal voorbijgaan
maar 't licht
dat blijft
en in dat licht
wij.

Marinus van den Berg

Lukaskerk 
Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag
Donderdag 31 oktober, 15:00 - 17:00 uur: Kerk open
Zaterdag 2 november, 11:00 - 13:00 uur: Kerk open

De Lukaskerk zet op donderdag 31 oktober en zaterdag 2 november de deuren open om je te verwelkomen. Je kunt een kaarsje komen aansteken, naar muziek luisteren, met de dominee of een ander gemeentelid praten, gewoon even stil zijn, wat je wilt. Wij zorgen voor koffie en thee. Je bent welkom!
Christus Triumfatorkerk
Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
Zaterdag 2 november, .
De Christus Triumfatorkerk is zaterdagmiddag 2 november van 14.00 -16.00 uur open, van zaterdagavond is er een van 19.00 tot 20.00 uur een mediatieve viering
Hofvijver Den Haag
Hofvijver, hoek Buitenhof/Lange Vijverberg
Zondag 3 november, 15:00 - 16:00 uur: Herdenking omgekomen vluchtelingen
De Haagse Gemeenschap van Kerken organiseert in samenwerking met andere organisaties opnieuw een Allerzielenherdenking van omgekomen vluchtelingen. De grenzen van Europa blijven levensgevaarlijk. Dagelijks overlijden er mannen, vrouwen en kinderen. Mensen die juist op zoek waren naar veiligheid en bescherming. Op zondag 3 november worden zij, die vaak naamloos en in stilte overleden, herdacht tijdens een bijeenkomst bij de Hofvijver. Er is ook gelegenheid om je eigen dierbaren te noemen en een bloem in de Hofvijver te werpen.
Kloosterkerk
Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag
Zondag 3 november, 11:30 - 17:00 uur: Kerk open
Zondag 3 november, 17:00  - 18:00 uur: Toneelstuk Elckerlyc

De Kloosterkerk in het centrum van Den Haag blijft op 3 november na de kerkdienst tot 17:00 uur geopend voor iedereen die een kaarsje wil opsteken om een dierbare te gedenken. Om 17:00 uur is er een uitvoering van het 15-eeuwse toneelstuk Elckerlyc in een hertaling van Willem Wilmink (toegang € 5,00). Een stuk over de deugd, het goede leven en de dood. Het weekend van Allerheiligen/Allerzielen leent zich bij uitstek voor dit bijzondere Middeleeuwse werk. 
Duinzichtkerk
Van Hoogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag
Zaterdag 2 november van 20.00 tot 22.00 uur
De Duinzichtkerk opent zijn deuren voor alle buurtbewoners. Sta een avond stil bij het leven, wandel in het labyrint, steek een kaarsje aan en luister naar muziek voor de ziel. Je bent van harte welkom!
Zinzoekers
Kapel van Stek, Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
Dinsdag 29 oktober, 19:30 - 21:30 uur: "Death café"
Aanmelden via iris@zinzoekers.nl

Hoe vaak heb jij het over de dood? En kan dat eigenlijk wel, praten over de dood? Afgelopen voorjaar ontdekte Zinzoekers, netwerk voor 20ers en 30ers, dat we het kunnen en dat we na die ene avond nog niet uitgepraat waren. Daarom opnieuw een "Death café". Met verrassende perspectieven op de dood onderzoeken we wat de dood eigenlijk betekent. Kunnen we iets leren van het einde van het leven? En wat komt er na de dood?
 
terug