Advent

Advent
"Advent, de tijd van aandacht en verstilling. De tijd van je huis mooi maken en elke week een lichtje meer. En daar vier weken de tijd voor hebben. Het is niet erg als je te laat begint en eerst nog moet hollen voor Sinterklaas. Zomaar een avond kan genoeg zijn.

Advent is eigenlijk nog mooier dan Kerst, zeggen mensen tegen mij. Kerst, wanneer er zoveel moet in twee dagen en de lat soms veel te hoog ligt.

In de kerk lezen we dit jaar op de Adventszondagen Lucas 1 en 2. Daar is sprake van vier oude mensen, een oude priester en zijn echtgenote, een profetes die al heel lang weduwe is en 'een rechtvaardig en vroom man'; Zacharias, Elisabeth, Simeon en Hanna. Allen hebben zij  hun hele leven met hart en ziel en huid en haar vertrouwd op God. Ze hebben het Koninkrijk van God verwacht in hun handelen en in hun gebeden. Ze hebben met grote trouw verwacht en dan ineens gebeurt dat volkomen onverwachte. Elisabeth die op zeer hoge leeftijd zwanger wordt en de geboorte van Johannes en Jezus. 

Hun wachten werd vervuld. Maar ik denk ook in het wachten zelf breekt al iets door van dat Koninkrijk van God. Advent, we oefenen in wachten en kijken naar het licht dat gekomen is en komende is op aarde, in ons leven."

Ds. Jannet van der Spek is predikant in de Lukaskerk en Evangelisch-Lutherse Kerk.
 
terug