Lichtpuntjes (7)

Lichtpuntjes (7)
Er zijn vele mooie verhalen die we graag delen. Oudere gemeenteleden blijven met elkaar in contact via het rondreizende 'Samen-CTK-schrift', in Bethel werd een 24 uur durende wake gehouden voor vluchtelingen en de corona-hulp in Moerwijk gaat door.

Het 'Samen-CTK-schrift' - Christus Triumfatorkerk

Er zijn kerkleden die niet naar de kerk kunnen vanwege corona én ook 'online' niet verbonden zijn. Omdat ze geen computer, IPad of smartphone hebben. Voor deze groep bedacht Minette Kits Nieuwenkamp het 'Samen-CTK-schrift'. Minette is student HBO Theologie en liep van februari tot juni stage bij de Christus Triumfatorkerk.
In samenspraak met de predikant en de pastoraatsgroep werd er gekeken voor wie dit schrift zou kunnen werken. Vervolgens werd de potentiele deelnemers gevraagd of ze mee wilden doen. Ze ontstond er een groepje van acht oudere gemeenteleden. Die elkaar lang niet allemaal kenden. Minette probeerde zich voor te stellen wat deze groep zou aanspreken. Ze koos plaatjes (van de kerk), teksten (diverse thema’s) en stickers en versierde daarmee een verder nog leeg schrift. Daarna bezorgde ze het schrift bij de eerste deelnemer, haalde het na drie dagen weer op en bracht het naar de volgende. De deelnemers konden naar eigen inzicht wat schrijven. Ter inspiratie stonden er in het schrift vijf vragen aan over wat deze tijd met hun geloofsbeleving doet. Doordat de deelnemers iets persoonlijks deelden, kon er onderling verbondenheid ontstaan zonder dat er fysiek contact was! Ze ging het schrift enkele maanden rond. Ter afsluiting van het project kreeg elke deelnemer een kopie van het schrift. Als boekje van verbondenheid en ter inspiratie. Waardevol bijeffect waren de vele praatjes aan de deur, in huiskamers en tuinen, doordat je als organisator zoveel rondfietst. Zo ontstond ook daar verbondenheid en konden nieuwtjes over de kerk worden doorgeven. Uiteraard met alle voorzichtigheid i.v.m. corona.

Wake voor vluchtelingen - buurt-en-kerkhuis Bethel
Op 20 en 21 juni werd er 24 uur lang gewaakt in buurt-en-kerkhuis Bethel. Dit jaar - wegens de coronamaatregelen - digitaal. Een wake met vieringen, interviews en gesprekken, bijvoorbeeld met Hevien Dahly, die weet hoe het is om als kind illegaal te zijn. Ze wil de wereld veranderen en studeert rechten. Haar missie is om de kinderrechten te verankeren in het Nederlandse vreemdelingenrecht. "Laten we het wachten laten ophouden voor kinderen". Veel mensen werkten aan de wake mee en gedurende de 24 uur werd zo'n 2400 keer op de livestream ingelogd. Binnenkort zal een samenvatting van de wake te vinden zijn op www.wakevoorvluchtelingen.nl

Coronahulp Moerwijk - Geloven in Moerwijk
De coronacrisis raakt degenen die het toch al niet zo goed hadden, harder. Samen met andere organisaties uit de buurt komt pioniersplek Geloven in Moerwijk al vanaf het begin van de corona-crisis in actie voor de mensen in hun buurt. En dat blijft niet onopgemerkt. Veel lokale en landelijke media besteedden aandacht aan de coronahulp en ook verschillende politici kwamen een kijkje nemen in Moerwijk. In Nieuwsuur vertelt pionier Bettelies Westerbeek: "Wat je ziet is dat alles wat al op knappen stond, wat betreft armoede en schulden, in een soort neerwaartse spiraal is gekomen. Je denk dat het niet gebeurt in Nederland, maar mensen hebben hier soms echt honger." Inmiddels worden door vrijwilligers maaltijden gekookt die bij zo'n 300 gezinnen in Moerwijk bezorgd worden. Om mensen aan een warme maaltijd te helpen, maar ook om even te horen hoe het met ze gaat.

Bedankkaarten - Den Haag Wereldhuis
Bij Den Haag Wereldhuis, een project van Stek, stichting voor stad en kerk en de Protestantse Diaconie Den Haag, kunnen ongedocumenteerden, mensen zonder geldige verblijfspapieren, terecht voor advies en hulp. Ook nu helpen de medewerkers en vrijwilligers, veelal per telefoon, de mensen die bij het Wereldhuis aankloppen. En dat zij dankbaar zijn, blijkt wel uit de kaartjes die het Wereldhuis met regelmaat ontvangt. Projectmedewerker Yasmine Soraya vertelt: "We krijgen veel bedankkaarten voor Stek en het Wereldhuis. We helpen mensen graag en we vragen er niets voor terug. Het is zo leuk om de bedankkaarten van onze cliënten te krijgen. We hopen dat onze hulp hun last kan verlichten."

Meer lichtpuntjes - hoopvolle verhalen
Lees hier deel 1
Lees hier deel 2
Lees hier deel 3
Lees hier deel 4
Lees hier deel 5
Lees hier deel 6
 
terug