Lichtpuntjes (3)

Lichtpuntjes (3)

In deze corona-tijd onstaan mooie initiatieven om mensen te helpen en te bemoedigen. Hier een greep uit de verhalen. Met hulp voor klanten van de voedselbank, prachtige muziek uit de Maranathakerk, een online ontmoetingsruimte en aandacht voor ouderen. 

Niet hangen maar helpen - Lukaskerk
Bij het project 'Niet hangen maar helpen' helpen jongeren klanten van de voedselbank en sparen ze punten om zelf een training te kunnen volgen. Ook de Lukaskerk en buurt-en-kerkhuis de Paardenberg doen mee! Esther Israël van Buurt en Lukaskerk vertelt: "Het project is een samenwerking tussen Voedselbank Haaglanden, Haagse Markt en jongerenwerk. Jongeren gaan onder andere voedselpakketten maken op de Haagse Markt. Klanten van uitgiftepunten als Lukaskerk en Paardenberg krijgen vanaf volgende week zo'n pakket in plaats van een supermarktbon. Voordeel: veel meer producten dan met de bon die mensen nu krijgen, hangjongeren gaan aan het werk en de marktkooplui hebben omzet. De jongeren brengen de pakketten ook weg als klanten ze niet kunnen ophalen. Ze kunnen 'punten' verdienen door mee te doen met dit project, waardoor ze op een later moment een training kunnen volgen. In anderhalve week is het hele project tot stand gekomen!" 

Orgelspel ter bemoediging - Maranathakerk
Bert van Stam, organist van de Maranathakerk, heeft twee werken opgenomen, die passen bij deze onzekere tijd. Hij zegt hierover:  "Het eerste is ‘An Wasserflüssen Babylon', een Lutherse hymne, gebaseerd op de tekst van Psalm 137. Het lied gaat over heimwee naar betere tijden. De melodie kennen wij van de Lofzang van Zacharias (Liedboek 158a). Deze hymne is op een onnavolgbare manier door Bach verwerkt in een prachtige langzame Sarabande-vorm. Voor mij is deze bewerking de ultieme vertolking van de weemoed: teder en krachtig tegelijk." Klik hier om het te beluisteren. Het tweede stuk is ‘Een mens te zijn op aarde’ (Liedboek 538). "Het gaat voor mij over het leven dat goede en slechte tijden kent, en tegelijk ook doorgaat. Ik schreef hierover een aria, waarbij het basismotief een omspeling van de eerste twee regels is." Klik hier om het te beluisteren.

Online ontmoetingsruimte - Bethlehemkerk
Voor veel mensen is het een gemis om niet naar de kerk te kunnen gaan in deze corona-periode. Niet alleen de kerkdiensten worden gemist, ook de ontmoeting met elkaar. Daarom heeft de Bethlehemkerk een online ontmoetingsruimte gemaakt. Op de website van de kerk kunnen mensen boodschappen en berichten voor elkaar plaatsen en gebeden achterlaten. Ook de dominee laat regelmatig van zich horen en zien, via een gedachte, een lied, een gebed. Een je kunt er de link vinden naar de livestreams vanuit de kerk: niet alleen op zondag, maar ook op doordeweekse dagen.  

Ouderenwerk - Stek
De ouderenwerkers van Stek hebben het druk in deze tijden en richten hun aandacht vooral op alleen wonende oudere mensen, die geïsoleerd dreigen te raken door de overheidsmaatregelen ten gevolge van het coronavirus. Anita del Monte Lyon-Hendriks doet het weer zoals het heel lang is gedaan als mensen elkaar niet kunnen bereiken: een brief schrijven of een kaart sturen. Ze stuurde samen met Hannie van der Stelt van zorgorganisatie Cardia een persoonlijke kaart aan alle cliënten van het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’. De vrijwilligers, die normaal eens in de twee weken bij deze mensen langsgaan, bellen nu elke week een half uur met hen. Ook ouderenwerker Marianne van Schravendijke grijpt naar de telefoon. Zij start elke dag een telefooncirkel van ongeveer dertig mensen die zij uit de verschillende projecten van haar werk kent. Ze leest dan een kort gebed of gedicht voor en dat wordt aan de andere kant van de lijn rustig opgeschreven en weer aan anderen doorgegeven.

Meer lichtpuntjes - hoopvolle verhalen
Lees hier deel 1
Lees hier deel 2

terug