Kerkasiel Bethel

Kerkasiel Bethel

Sinds vrijdag 26 oktober is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan het gezin Tamrazyan, dat al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd.


Snel naar
Aankondiging kerkdienst
Contact
Informatie voor de pers/press information
Hoe kan ik helpen?
Nieuws
Nieuwsarchief
Church asylum in Bethel: information in English 
Asile religieux dans Bethel: information en Français


Aankondiging kerkdienst
Vanaf vrijdag 26 oktober 2018, 13:30 uur
Doorlopende viering
Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 30
2563 BZ Den Haag
Openbaar vervoer
Parkeerinformatie 

De komende uren - dag en nacht - gaan mensen uit het hele land voor in buurt-en-kerkhuis Bethel. Je bent van harte welkom bij deze viering!


Contact
E-mail:
Telefoon: 070-3181656
Twitter: @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
Facebook: StekDenHaag
Informatie voor de pers/press information
Klik hier voor informatie in het Nederlands
Click here for information in English
Persvoorlichter/press officer: Florine Kuethe, , 06-14234734


Foto: Maarten Boersema
Hoe kan ik helpen?
Wil je helpen om de kerkdienst en het kerkasiel te laten doorlopen? Fijn, je kunt op verschillende manieren bijdragen:

1. Kom langs
Help het kerkasiel door te laten lopen door de kerkdienst bij te wonen. Je bent dag en nacht welkom in Bethel, Thomas Schwenckestraat 30 in Den Haag. Je hoeft niet gelovig te zijn om de familie te steunen en je valt zeker niet in een zware donderpreek. Vooral nachtuilen en vroege vogels zijn welkom en nodig.
Om de overlast voor onze buren te beperken, vragen we je met de fiets of het ov te komen of buiten de Thomas Schwenckestraat te parkeren.

2. Adopteer een dag(deel)
Ontferm je met je wijkkerk, koor, vriendengroep over een dagdeel en zorg ervoor dat er altijd minstens twee van jullie bij de kerkdienst aanwezig zijn. Dat helpt ons enorm.

3. Wees voorganger
Ben je voorganger? Waar en van welke kerk maakt niet uit. Meld je via en je krijgt de link naar ons rooster.

4. Help met boodschappen, koken, etc.
Kom langs of mail naar en bied je diensten aan.

5. Help het bericht te verspreiden
Praat over het kerkasiel, nodig vrienden en familie uit om naar Bethel te komen, deel de berichten via twitter (#kerkasielBethel, #kerkasiel, #kinderpardon), Facebook. Alle beetjes helpen.

We hopen je te zien in Bethel!
Financiële hulp kerkasiel Bethel
Verschillende mensen vragen ons of ze het Kerkasiel in Bethel ook financieel kunnen steunen. Dat kan. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".

Doneren kan ook via PayPal: gebruik of klik op onderstaande knop.

Heel hartelijk dank voor je steun en gift.


Buurt-en-kerkhuis Bethel

Rechtvaardiger kinderpardon grote stap dichterbij met steun van CDA
De Protestantse Kerk Den Haag is verheugd met het besluit van CDA en D66 om het kinderpardon op een meer menselijke manier toe te passen. Hiermee is er een politieke meerderheid voor versoepeling van de regels. De kerk hoopt dat nu snel een einde komt aan de jaren van onzekerheid voor de Armeense familie Tamrazyan en alle gezinnen in vergelijkbare situaties. Het kerkasiel gaat door tot er meer duidelijkheid is.
Derk Stegeman (predikant en coördinator van het kerkasiel in Bethel): “We zijn heel dankbaar voor deze ommekeer. Het is hoopgevend dat CDA en D66 zich nu aansluiten bij de ChristenUnie voor verruiming van het kinderpardon. We hopen vurig dat er nu haast gemaakt wordt. Honderden kinderen lopen door het huidige beleid ernstige schade op en dat moet snel stoppen.”
De Protestantse Kerk Den Haag verzet zich al lange tijd tegen de uitzetting van gewortelde kinderen. Sinds eind oktober is dag en nacht een kerkdienst gaande in de Haagse Bethelkapel om de Armeense familie Tamrazyan veiligheid te bieden. Het gezin met drie kinderen woont al bijna negen jaar in Nederland en dreigt uitgezet te worden. Met deze dienst is een adempauze gecreëerd voor een dialoog met de politiek.
Uit de brede steun voor het kerkasiel blijkt groeiend verzet tegen het huidige beleid. Kinderen die in Nederland zijn opgegroeid lopen aantoonbaar grote psychologische en neurologische schade op. Een recent uitgebracht onderzoeksrapport van meer dan dertig experts onderstreept de ernstige gevolgen die kinderen ondergaan bij (dreigende) uitzetting.


Update week 12: een week vol wondertjes
Na 12 weken is kerkasiel Bethel 84 dagen en 2017 uren bezig, gedragen door 800 voorgangers en 10.600 kerkgangers. We schreven deze week onze 10.000ste kerkganger in en begonnen niet veel later aan weer een nieuw intekenboek. Wat heerlijk dat zoveel mensen de dienst blijven bezoeken en daarmee de familie Tamrazyan door deze moeilijke tijd dragen. Heel veel dank!

Bijval
Naar aanleiding van onze update van week 11 met de plannen voor de komende weken (onder meer samengevat door het Reformatorisch Dagblad) kregen we veel bijval. Onze verontwaardiging vindt ook binnen het CDA meer weerklank. In toenemende mate merken we dat vanuit de gelederen van deze partij de steun voor kerkasiel en kinderpardon toeneemt. We zijn heel benieuwd of het partijcongres op 9 februari de politieke impasse kan doorbreken. Die dag is te meer een spannende omdat ook de ChristenUnie dan in congres bijeen is en ook daar groeit de frustratie. Beide partijen staan immers met lege handen als het om kinderpardon of om de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris gaat.

Op woensdag 16 januari spraken voor- en tegenstanders van het kerkasiel zich uit tijdens een debat in de Waalse Kerk in Amsterdam. “Er is geen plan B, de kerk heeft alleen een plan A en dat is opkomen voor humaniteit”, citeerde het Nederlands Dagblad scriba René de Reuver in een verslag: met menselijkheid valt niet te marchanderen. Oud-staatssecretaris Job Cohen vertelde veel respect te hebben voor het kerkasiel en bood zichzelf als bemiddelaar aan.
De belangstelling van de nationale en internationale pers blijft groot, deze week bijvoorbeeld van de Italiaanse krant La RepubblicaEn die internationale aandacht zelf werd voor de Volkskrant weer een onderwerp om aandacht aan te besteden.

Wondertjes
Hopend op en biddend voor het grote wonder, recht voor Hayarpi en haar familie en een rechtvaardig kinderpardon, gebeuren er dagelijks kleine wondertjes bij kerkasiel Bethel. Zo kwam voorganger Wies Blomjous naar de dienst met een tekening van Jo Spier, bekend tekenaar, die ook tijdens zijn verblijf in verschillende concentratiekampen bleef tekenen. Hij schonk Wies in 1977 een tekening (zie de foto onder dit bericht), die ze afgelopen week aan kerkasiel Bethel doorgaf. Een prachtig beeld met een hoopvolle, doorleefde tekst waar we erg blij mee zijn!

En coördinator Derk Stegeman kreeg post van de joodse kloosterlinge Korona Moria Hupfeld uit Zwitserland. Zij maakte een ‘megila’, een soort gebedskleedje, voor hem naar aanleiding van een bericht in een krant over het kerkasiel. Zij maakt vaker megila's voor mensen die haar raken in nieuwsberichten. Die stuurt ze op en ze bidt voor die persoon. Op de megila voor Derk staat: ADONAI SCHLACHENI AD BEIT EL (de LEVENDE zond me naar Beit El).
Onze band met de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk werd afgelopen week op twee manieren versterkt. We kregen een pakketje met lekkers en een brief vol mooie woorden opgestuurd en afgelopen donderdag kwam een Nederlandse broeder langs, die op verlof was in Nederland. De coördinatoren waren net aan het overleggen over een gat dat gevallen was in het rooster van die nacht, waarna hij zich direct aanbood als voorganger.
Daar kunnen we er trouwens altijd meer van gebruiken: voorgangers, en speciaal in de nacht. Je bent zeer welkom! Via  kun je je opgeven of meer informatie vragen.
Wereldwijde steun van gelijkgestemde zielen
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel voorgangers zich inzetten om de doorlopende kerkdienst gaande te houden. Ze komen uit het hele land - en daarbuiten. Op maandag 21 januari komen twee voorgangers uit de Verenigde Staten om steun te betuigen aan het kerkasiel. Pastor Joel Miller en Austin Mc Cabe Juhnke van de Columbus Mennonite Church in Ohio vliegen speciaal naar Nederland om die dag, wanneer het Martin Luther Kingdag is, voor te gaan in Bethel.
Een kerkganger in Ohio was diep geraakt toen hij op de radio hoorde over het kerkasiel in Den Haag voor de familie Tamrazyan. Hij doneerde al zijn 'frequent flyer miles' om tickets te regelen voor Joel en Austin. Zij zijn gelijkgestemde zielen, want ook in de Columbus Mennonite Church is een kerkasiel gaande. De kerk vangt een Mexicaanse vrouw op die uitgezet dreigt te worden.
Tussen 16:00 en 19:00 uur gaan zij voor in buurt-en-kerkhuis Bethel en zal de dienst in het teken staan van Martin Luther Kings 'Letters from Birmingham jail'. Je bent van harte welkom! Uiteraard ook op een ander moment, bij één van die andere bijzondere voorgangers. Zien we je in Bethel?

Nieuwsarchief
Week 11: Dat wonderlijke kerkasiel  -  Godly Play in Bethel  -  Update week 11: het blijft Advent  -  Een bezoek aan kerkasiel in Den Haag

Week 10: Over de familie Tamrazyan: hoe zit het nou precies?  -  Wat hier gebeurt is heilig  -  Themadienst over Madonna del Mare Nostrum  -  Update week 10: een brug naar 2019  -  Snel rijk worden

Naar volledig nieuwsarchief
 

terug