Helpen

Helpen
Duizenden mensen hebben het kerkasiel gedragen, op talloze manieren. Als voorganger, door langs te komen, te helpen met klusjes, via donaties en steunbetuigingen, door gebed. Al deze hulp is hartverwarmend. We willen iedereen die betrokken was bij het kerkasiel heel hartelijk danken.

Wil je helpen? Aan het kerkasiel en de afronding hiervan zijn kosten verbonden. Giften zijn van harte welkom. Een gift kun je overmaken naar NL83 INGB 0009 5168 45, ten name van Stek te Den Haag, onder vermelding van "Kerkasiel".
Doneren kan ook via PayPal: gebruik of klik op onderstaande knop.
 
Heel hartelijk dank voor je steun en gift.
 
terug