Noodopvang vluchtelingen

Noodopvang vluchtelingen
Sinds half september vangt de Protestantse Kerk Den Haag vluchtelingen, voor wie in Ter Apel geen plaats was, op in haar kerkgebouwen. Velen meldden zich al als vrijwilliger. Wil je ook een steentje bijdragen? Hier vind je meer informatie.

De mensonterende situatie in Ter Apel kan niet voortduren. De opvangcapaciteit in het Aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is daar al maanden uitgeput. Veiligheidsregio’s, gemeenten en derden zetten zich in om tijdelijk extra noodopvangplaatsen te creëren. David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, schrijft in een brief aan alle kerkleden dat de Protestantse Kerk Den Haag heeft besloten gehoor te geven aan de oproep om mensen op te vangen in de kerkgebouwen. "We doen dat onder protest, dat wil zeggen in de wetenschap dat onze regering gefaald heeft. We doen dat om het leed van enkele mensen enigszins te verzachten."

Stek, stichting voor stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag coördineert in Den Haag de noodopvang. “Om de tijdelijke noodopvang voor de vluchtelingen uit Ter Apel mogelijk te kunnen maken roepen we op om de verontwaardiging en plaatsvervangende schaamte om te zetten in actie. Menswaardige opvang is een mensenrecht dat wij als Nederlandse samenleving moeten garanderen”, aldus directeur Derk Stegeman.

Wil je helpen als vrijwilliger?
Op dit moment worden in meerdere kerkgebouwen mensen opgevangen. Wil jij je als vrijwilliger inzetten, bijvoorbeeld door gastheer of -vrouw te zijn, boodschappen te doen of dagactiviteiten te organiseren? Neem dan contact op met Jentina Kranendonk via crisisopvang@stekdenhaag.nl of 070-3181629. 

Opvang
Willen jullie overwegen om ook tijdelijke opvangplekken te creëren en aan te bieden, in een ruimte van een kerkgebouw of een leegstaande pastorie in Den Haag etc.? Je kunt dat melden aan Maja Postma: crisisopvang@stekdenhaag.nl

Op de hoogte blijven
Lees het wekelijkse blog over de opvang in de Bosbeskapel hier: Blog opvang Bosbeskapel
En volg het dossier 'Na de noodopvang' om te lezen hoe het de mensen die tot 24 oktober 2022 in de Bethelkapel werden opgevangen, verder vergaat in hun asielprocedure. 
 
terug