Week 4

Week 4
Kerkasiel: voor en door kinderen
Tijdens het kerkasiel staat de toekomst van 400 kinderen centraal. Kinderen die in dezelfde positie zitten als de kinderen van het gezin Tamrazyan, dat onderdak heeft gekregen in buurt-en-kerkhuis Bethel. Ook al wonen zij meer dan 5 jaar in Nederland, de kans dat ze in aanmerking komen voor de huidige kinderpardonregeling is zeer klein.

Veel mensen voelen zich met hen verbonden – ook veel kinderen. Op zondagmiddag 18 november was er een bijzondere kinderviering tijdens de doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel. Kinderen en volwassenen luisterden naar Bijbelverhalen en maakten samen muziek. Op deze dag kwamen ook mensen van het Jeugdjournaal langs. Zij maakten een  mooi item over het kerkasiel met Seyran (15), de jongste zoon van het gezin Tamrazyan, in de hoofdrol.
Op 19 november verzorgde Kinder- en tienerkoor EigenWijs uit Naaldwijk de muzikale omlijsting van de dienst. De jongeren hadden zelf meegedacht over geschikte muziek en liederen. Zo zongen ze onder meer het prachtige “Als alles duister is”, een lied dat tijdens het kerkasiel veel gezongen wordt. Luister het hier terug en voel je even kerkganger in Bethel.
Wil jij Seyran, Warduhi, Hayarpi en al die andere kinderen een hart onder de riem steken? Kom langs in de kerk of stuur een tekening of kaartje met je wens.


Speciale kinderviering en het Jeugdjournaal op bezoek
Update: vier weken kerkasiel in Bethel
Vrijdag 23 november is het kerkasiel in Bethel zijn vijfde week ingegaan. We zijn op weg naar 700 uur, meer dan 400 voorgangers staan op het rooster, 3500 bezoekers zijn er geteld, 17 coördinatoren zetten zich dag en nacht in. Voorgangers komen werkelijk uit het hele land en nemen gemeenteleden mee, ook in de nachtelijke uren.

De media-aandacht is groot: radio, tv, kranten, blogs, druk twitter- en facebookverkeer. Een kleine greep:
Een CDA-statenlid uit Hardenberg vertelt in het Overijsselse dagblad De Stentor waarom hij het kerkasiel steunt.
Derk Stegeman sprak over het kerkasiel in Met het oog op morgen en voor de Vlaamse radiozender VRT-2.
Drie Italiaanse kranten besteedden aandacht aan het kerkasiel, waaronder de befaamde Corriere della Sera.
En dagblad Trouw maakte een impressie van een nacht in Bethel.
De oudkatholieke theoloog Peter-Ben Smit schreef in het Nederlands Dagblad: “Kerkasiel lijkt een politiek protest met een liturgische vorm. Maar in feite laat de viering ons herontdekken van liturgie eigenlijk is.” Hij heeft het over Asterix-en-Obelix-theologie: “In Nederland is ook die ene stad achter de duinen, waar iets gebeurt wat heel anders lijkt, maar wat eigenlijk het normaalste van alles is – vanuit het evangelie bekeken tenminste. Het is een omgekeerde wereld, waarin dat wat een uitzondering leek, zich ontpopt als de eigenlijke regel.”

Zo wordt er door honderden mensen ondersteund, actie gevoerd, reflectie geboden. En, is de veel gestelde vraag: zit er schot in de zaak van het Armeense gezin waar het allemaal om draait? Hoe gaat het in de politieke besluitvorming? Is er reden tot optimisme of juist niet? Derk Stegeman twitterde daarover: “Het is goed te weten dat we achter de schermen in elk geval hard aan het werk zijn. Tegelijk verwachten we geen snelle successen. We zullen een lange adem moeten hebben. Maar wie durft er na 650 uur kerkdienst te beweren dat we geen lange adem hebben?! Het betekent ook dat nieuwe voorgangers welkom zijn en dat we mensen die al één of meerdere keren voorgingen in de voortgaande viering van harte uitnodigen en aansporen om terug te komen. Ga voor, ga door en we gaan ervoor.”

Dat doen we, omdat we ons gedragen weten door een overstelpende warmte, dankbaarheid en steun vanuit alle hoeken van kerk en samenleving.
> Week 3
> Week 5

 
terug