Week 13

Week 13
Rechtvaardiger kinderpardon grote stap dichterbij met steun van CDA
De Protestantse Kerk Den Haag is verheugd met het besluit van CDA en D66 om het kinderpardon op een meer menselijke manier toe te passen. Hiermee is er een politieke meerderheid voor versoepeling van de regels. De kerk hoopt dat nu snel een einde komt aan de jaren van onzekerheid voor de Armeense familie Tamrazyan en alle gezinnen in vergelijkbare situaties. Het kerkasiel gaat door tot er meer duidelijkheid is.
Derk Stegeman (predikant en coördinator van het kerkasiel in Bethel): “We zijn heel dankbaar voor deze ommekeer. Het is hoopgevend dat CDA en D66 zich nu aansluiten bij de ChristenUnie voor verruiming van het kinderpardon. We hopen vurig dat er nu haast gemaakt wordt. Honderden kinderen lopen door het huidige beleid ernstige schade op en dat moet snel stoppen.”
De Protestantse Kerk Den Haag verzet zich al lange tijd tegen de uitzetting van gewortelde kinderen. Sinds eind oktober is dag en nacht een kerkdienst gaande in de Haagse Bethelkapel om de Armeense familie Tamrazyan veiligheid te bieden. Het gezin met drie kinderen woont al bijna negen jaar in Nederland en dreigt uitgezet te worden. Met deze dienst is een adempauze gecreëerd voor een dialoog met de politiek.
Uit de brede steun voor het kerkasiel blijkt groeiend verzet tegen het huidige beleid. Kinderen die in Nederland zijn opgegroeid lopen aantoonbaar grote psychologische en neurologische schade op. Een recent uitgebracht onderzoeksrapport van meer dan dertig experts onderstreept de ernstige gevolgen die kinderen ondergaan bij (dreigende) uitzetting.


Adopteer een nacht
De kerkdienst in Bethel gaat door - dag en nacht. Het is natuurlijk niet niks om een nacht te bidden en te waken. Velen gingen ons voor in bijbel en traditie. Voorgangers en groepen die het gedaan hebben, vinden het juist in de nacht een bijzondere ervaring. Kerkasiel Bethel is geworden tot een plek waar oude woorden en gebaren nieuwe lading en betekenis krijgen, een plek waar nieuwe taal en nieuwe tekenen een plek krijgen in oude liturgische vormen.
Er is ruimte voor directe ontmoeting, geloofsgesprek en kwetsbaar experiment. Prachtige preken hebben geklonken, oude en nieuwe psalmen, geloofsgesprekken in de Quaker-traditie, gedichten, mantra’s en meditaties, spirituals en opwekkingsliederen, songs van Barnard en Oosterhuis, liederen uit de gemeenschappen van Taizé en Iona.
Het is de tijd, die de nachten bijzonder maakt. Er is namelijk tijd. In de stille en donkere tijd van de nacht gaat de dienst door, steeds weer toelevend naar het licht van de nieuwe morgen.
Graag roepen we op tot de adoptie van een nacht. Neem voor een nacht (of een flink deel van de nacht) het licht over met je gemeente, met een groep studenten, met de plaatselijke raad van kerken, met een gespreks- of gebedsgroep of met een ander gezelschap. En meld je bij het vertrouwde e-mailadres: kerkasiel@stekdenhaag.nl.


De kapel van buurt-en-kerkhuis Bethel in de nacht
Wereldwijde steun van gelijkgestemde zielen
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel voorgangers zich inzetten om de doorlopende kerkdienst gaande te houden. Ze komen uit het hele land - en daarbuiten. Op maandag 21 januari kwamen twee voorgangers uit de Verenigde Staten om steun te betuigen aan het kerkasiel. Pastor Joel Miller en Austin Mc Cabe Juhnke van de Columbus Mennonite Church in Ohio vlogen speciaal naar Nederland om die dag, Martin Luther King-dag, voor te gaan in Bethel. 
Een kerkganger in Ohio was diep geraakt toen hij op de radio hoorde over het kerkasiel in Den Haag voor de familie Tamrazyan. Hij doneerde al zijn 'frequent flyer miles' om tickets te regelen voor Joel en Austin. Zij zijn gelijkgestemde zielen, want ook in de Columbus Mennonite Church is een kerkasiel gaande. De kerk vangt een Mexicaanse vrouw op die uitgezet dreigt te worden.
Joel en Austin hadden het tijdens de dienst over Martin Luther Kings 'Letters from Birmingham jail'. Ze kregen een paaskaars mee om de verbondenheid tussen de gemeente in Ohio en onze gemeente vorm te geven.
Kon je er niet bij zijn? Kom dan langs bij één van die andere bijzondere voorgangers. Zien we je in Bethel?


De paaskaars wordt aangeboden aan Austin Mc Cabe Juhnke en Joel Miller
Update week 13: een hoopgevende week
Het kerkasiel voor de familie Tamrazyan is inmiddels 3 maanden gaande. De overweldigende steun uit binnen- en buitenland blijft grote indruk op ons maken en helpt ons allen om het vol te houden. Sinds de start op 26 oktober 2018 bezochten zo’n 11.500 kerkgangers de dienst en gaven ruim 870 voorgangers zich op om één of meerdere uren de dienst te leiden. Wil je ook bijdragen aan de doorlopende dienst en voorgaan in Bethel? Stuur dan een e-mail aan kerkasiel@stekdenhaag.nl. We zijn er mee geholpen, vooral in de nachtelijke uren. Ook andere vormen van hulp zijn altijd welkom. Lees hier hoe je kunt helpen.

Meerderheid voor een ruimer kinderpardon
CDA is om: versoepel het kinderpardon’, kopte het AD op zaterdag 19 januari. Waar achter de schermen al lange tijd aan werd gewerkt, gebeurde uiteindelijk toch onverwacht. Het CDA is van standpunt gewijzigd en voegt zich nu bij de ChristenUnie en D66. Met deze moedige koerswijziging is nu een politieke meerderheid ontstaan voor een verruiming van het kinderpardon. Onze reactie op dit nieuws kun je hier lezen.  
In een gesprek met Staatssecretaris Mark Harbers pleitte ook de Raad van Kerken in Nederland voor een meer humane uitvoering van het kinderpardon. De Raad van Kerken vraagt om een generaal pardon voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en dringt aan op het aanpakken van de organisatorische problemen bij de IND. In de verklaring die de Raad van Kerken na het gesprek met de staatssecretaris publiceerde, werd aangegeven dat deze ‘geen oog voor de realiteit’ had.

Spannende dagen
De komende dagen worden spannend. De coalitie overlegt op dit moment onderling over het kinderpardon en op woensdag 30 januari debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp. We doen een dringend appèl op de politiek om een stop te zetten op uitzettingen tot nieuw beleid definitief is vastgelegd. Het kerkasiel gaat door zolang er geen garantie is dat de familie Tamrazyan zonder gevaar voor uitzetting buurt-en-kerkhuis Bethel kan verlaten.

Wereldwijde steun van gelijkgestemde zielen 
Naast het tumult van alle politieke ontwikkelingen beleven wij ook telkens weer heel bijzondere momenten van grote saamhorigheid in buurt-en-kerkhuis Bethel. Zo gingen afgelopen maandag, op Martin Luther King-dag, twee voorgangers uit de Verenigde Staten voor in de dienst. Pastor Joel Miller en Austin Mc Cabe Juhnke van de Columbus Mennonite Church vlogen hier vanuit Ohio speciaal voor naar Nederland. Het is niet het eerste buitenlandse bezoek aan Bethel en ons wordt steeds weer duidelijk gemaakt dat er een wereldwijde gebedsgemeenschap om ons heen staat en met ons mee bidt. “Veel kerken uit Italië putten hoop uit wat jullie hier doen!” zei een Italiaanse bezoeker enige weken geleden. Lees meer over het bijzondere bezoek uit Ohio in dit artikel in Trouw of bekijk de items die het AD en The World (BBC&PRI) hierover maakten.
Een geschenk
door Marinus van den Berg

Een geschenk zijn jullie.
Een geschenk voor ons allemaal.
Jullie houden ons wakker
Jullie schudden ons wakker
Wij ingedommeld in zelfgenoegzaamheid
Wij koersend op eigen volk eerst
Wij die alsmaar meer welvaartwillen worden

Een geschenk zijn jullie.
Jullie met jullie vriendelijkheid
Jullie die ons gastvrijheid  leren
Jullie die onze wereld verruimen
Jullie die ons aan het denken zetten
Jullie met jullie verhalen over levensmoed
Een geschenk voor ons allemaal.

Jullie die als een last worden gezien
Jullie die ons nieuwe vragen stellen
Jullie die ook mensenrechten hebben
Jullie die onze rijkdom bevragen om te delen
Jullie die ons vragen wat God van ons vraagt
Jullie zijn een onverwacht geschenk om voor te danken

Marinus van den Berg zegt over dit gedicht: "Ik was onder de indruk van de wijze waarop de familie Tamrazyan aanwezig is. Het stille nachtelijk uur deed me zeggen: jij, jullie zijn een geschenk voor ons allemaal. Terug in huis kwam die zin bij mij terug. Er  zijn meerdere manieren van kijken naar hen die we anderen noemen. Daarom deze woorden."
< Week 12
> Week 14

 
terug