Week 1

Week 1

Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel na Katwijk (persbericht)
De Protestantse Kerk Den Haag volgt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Katwijk op met het bieden van kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Een voortdurende kerkdienst moet de familie rust bieden. Doel is, volgens Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, tijd en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid over een dilemma waar volgens Hettema geen kerk voor geplaatst zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind.

Geworteld
Het gezin Tamrazyan, van Armeense afkomst, maar al negen jaar in Nederland wonend, wordt met uitzetting bedreigd. Hoewel verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen positief oordeel gaven, besloot de Raad van State uiteindelijk dat het gezin uitgezet kan worden. Een beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, want bijna elk in Nederland geworteld kind loopt stuk op het Kinderpardon. Na enkele jaren laat de praktijk zien dat met deze regeling maar in minder dan 10% van de gevallen het kinderpardon wordt toegewezen.
 
Gewetensnood
De Protestantse Kerk Den Haag respecteert de regelgeving en de rechterlijke uitspraken, maar stelt de vraag: ‘Moeten minderjarigen hier het kind van de rekening worden?’ Niemand kan ons vragen de ogen te sluiten voor het leed dat – objectief vastgesteld – deze kinderen wordt aangedaan. Hoe het ook komt dat een asielprocedure lang duurde, de kinderen over wie het gaat hebben nergens schuld aan. Voor hen zijn we er. En wij hebben er vertrouwen in dat uiteindelijk ook onze politici een menselijke oplossing wensen. We willen een humanitaire oplossing voor deze kinderen, en beseffen daarbij dat er nog enkele honderden kinderen in een vergelijkbare situatie zitten.’
 
Open
De deuren van de kerk gaan open voor dit gezin. Dat past volgens de kerk bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. ‘We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.’ De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.
 
Adempauze
De kerken zoeken naar mogelijkheden voor dialoog met de verantwoordelijke politici. Ze hopen met het verleende kerkasiel ruimte en tijd te creëren om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar uitwegen uit dit dilemma, naar een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten. 

Contact


Bijdragen van René de Reuver en Erik Scherder
Op dinsdagavond 30 oktober is ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, voorgegaan in de doorlopende kerkdienst in buurt-en-kerkhuis Bethel. Dat deed hij op uitnodiging van de Protestantse Kerk Den Haag, in het kader van het kerkasiel dat verleend wordt aan de familie Tamrazyan. Hij preekte over het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan: "Naaste zijn, daar worden we in het evangelie toe geroepen. Regels, zelfs de allerbeste, kunnen je beletten naaste te zijn. Jezus minacht geen regels en wetten. Hij geeft ze een ziel: innerlijke ontferming, bewogenheid tot in je ziel. Dat maakt een mens tot naaste."

Professor Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, gaf dinsdagavond in de huiskamer van buurt-en-kerkhuis Bethel een betoog over de gevolgen van stress en onzekerheid op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en jongeren. uit onderzoek blijkt dat hun brein hierdoor aantoonbaar beschadigd wordt, met aanzienlijke gevolgen op het gebied van angstbeleving en emoties. In het geval van minderjarige asielzoekers wordt vaak te weinig aandacht besteed aan die ontwikkeling, terwijl juist zij hiermee te maken krijgen. 


René de Reuver - Foto: Edgar Neo
Update: de eerste 5 dagen
De doorlopende kerkdienst in het kader van het kerkasiel voor de familie Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat is bijna 125 uur bezig. Tijd voor een impressie.
 
Ruim 150 voorgangers en 300 bezoeken
Al snel na de start op vrijdag 26 oktober begon het voorgangersrooster vol te lopen. Inmiddels hebben zich meer dan 150 mensen gemeld om een deel van de kerkdienst te leiden in de komende dagen. Iedere nieuwe voorganger neemt een eigen verhaal en stijl mee. Daarmee laat deze doorlopende kerkdienst en passant iets zien van de veelzijdigheid van het christelijk geloof. Ruim 300 keer is er aangebeld bij Bethel door kerkgangers om de dienst bij te wonen – soms kort, maar soms ook uren achter elkaar. En ook muzikanten melden zich en laten van zich horen tijdens de dienst.

Net bevestigd, aanstaande maandag hoop ik van 11.00 tot 13.00 uur voor te gaan in de doorlopende kerkdienst in Bethel. Dankbaar dat ik mag aansluiten in de gelederen van mijn Haagse broers en zussen die hard werken om dit mogelijk te maken! May God bless you all!
(Bram Dijkstra-Geuze op twitter)

 
Vanavond kerkdienst bijgewoond in Bethel. Mooi als christenen in stad Den Haag gezamenlijk vrede & recht dienend en nederig handen & voeten te geven.
(David van Keulen op twitter)

De kerk
Ik kom er nooit, maar nu wel, want de buurtkerk houdt een marathonviering omdat anders een gezin uitgezet wordt. Men las Martin Luther King: ‘de idealisten zijn meestal niet realistisch en de realisten meestal geen idealisten.’
Op zoek naar de middenweg
(Ricco van Nierop op twitter)

 
Goede ontvangst in de buurt
Direct na de start van het kerkasiel is de burgemeester van Den Haag ingelicht. Kerkasiel vindt namelijk niet plaats in het geheim, maar in alle openheid om een dialoog te bevorderen. Burgemeester Krikke heeft in de gemeenteraad aangegeven dat zij vooralsnog geen aanleiding voor ontruiming ziet.
Ook de buurtbewoners in de Thomas Schwenkestraat zijn ingelicht. Ook hier zijn de reacties positief. Met wel één dringende wens: parkeer niet met z’n allen in de straat, maar kom op de fiets of met het openbaar vervoer of parkeer verder weg. Waarvan akte.
 
Fijne reacties, ook uit de straat: "Ik ben zelf niet protestants, maar probeer dit weekend even in de kerk langs te komen als kleine steun. (...) Er is onder de buurtbewoners veel lof voor deze actie."

Buurvrouw komt bloemen brengen. Buurmeiden maken afspraken met middelste dochter, andere buurvrouw doet boodschappen, enzovoorts enzovoorts.


Buren hebben zojuist een lekkere taart gebakken en gebracht. Kunnen we vragen om hulp. Ik krijg hun telefoonnummer.
(logboek coördinatie)

Veel aandacht in de pers
De belangstelling van de pers is groot – voldoende om op dinsdag 30 oktober een persmoment in te lassen met onder andere de scriba van de PKN René de Reuver. In alle grote landelijke en Haagse kranten hebben artikelen gestaan en ook NPO Radio 1 en Hart van Nederland hebben items over het kerkasiel gemaakt.

Reformatorisch Dagblad: "Kerk Den Haag neemt kerkasiel Armeens gezin over"

Omroep West: "Bidden en zingen voor Armeens gezin in Haagse kerk"

Volkskrant: "Estafette-kerkdienst in Den Haag om uitzetting Armeense familie te voorkomen. 'Ik heb nog twee meter preken op de plank liggen'"
 
De Volkskrant kwam op bezoek in Bethel waar mensen elk uur v/d dag én nacht bidden en zingen om uitzetting van Hayarpi te voorkomen. Wanneer worden onze politici toch zacht? Wanneer tellen kinderrechten ook voor gewortelde kinderen?
(Esther van Dijken op twitter)
 
Aandacht van de politiek
Ook lokale en landelijke politici bezoeken Bethel. De actie zet velen – burgers en politici – aan het denken over het huidige kinderpardon en over het lot van Hayarpi en haar familie. We wachten af…
 
Vanavond bij #kerkasielBethel mensen uit GKV Katwijk op bezoek, waar de familie van Hayarpi een maand verbleef. Fijn om hen te ontmoeten, die zich zulke grote inspanningen getroost hebben in de afgelopen maand. Blijf vooral komen en meevieren.
(Derk Stegeman op twitter)

> Kerkasiel week 2
< Kerkasiel home

 

terug