Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen


Dopen en trouwen

Wij willen graag trouwen in de kerk. Hoe regelen we dat?

Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. Het is fijn dat jullie het huwelijk ook in de kerk wilt vieren en Gods zegen over de trouwbelofte willen vragen. De viering rondom een huwelijksinzegening wordt in de regel voorbereid door het bruidspaar en de voorganger (dominee of kerkelijk werker). Voorafgaande aan de viering vindt er dus een aantal gesprekken plaats. In verschillende wijkgemeenten bestaat ook de mogelijkheid om een zegen te vragen over andere levensverbintenissen. Als je lid bent van de Protestantse Kerk, kun je het beste contact opnemen met de predikant van de wijkgemeente waar je staat ingeschreven. Ben je geen lid, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, zij verwijzen je graag door.

Wij willen ons kind laten dopen. Hoe regelen we dat?
Fijn dat je je kind wil laten dopen. De doop wordt als regel tijdens een kerkdienst bediend. Zo wordt het kind zichtbaar in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Voorafgaand aan de bediening van de doop vinden als regel één of meer gesprekken plaats met de predikant. Het kan ook zo zijn dat je wordt uitgenodigd een serie avonden over de betekenis van de doop bij te wonen. Wil je meer weten over de mogelijkheid om je kind te laten dopen, dan kun je het beste contact opnemen met de predikant van de wijkgemeente waar je staat ingeschreven. Bent je geen lid, of weet je geen geschikt persoon, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, zij verwijzen je graag door.

Wij willen ons pasgeboren kind laten zegenen. Hoe regelen we dat?
Niet iedereen wil een kind laten dopen. Sommige ouders willen liever later het kind zelf laten beslissen. Maar zij willen wel graag hun kind verbinden met God en Gods zegen over dit jonge leven vragen. Dat kan in de Protestantse Kerk. Deze zegen wordt gegeven tijdens een kerkdienst of tijdens een viering thuis. Wil je meer weten over de mogelijkheid om je kind te laten zegenen, dan kun jehet beste contact opnemen met de predikant van de wijkgemeente waar je staat ingeschreven. Ben je geen lid, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.

Kan ik mij als volwassene laten dopen?
Ja dat kan, de Protestantse Kerk kent ook de bediening van de doop aan volwassenen. Niet iedereen is als kind gedoopt en niet iedereen is binnen de gemeenschap van de kerk opgevoed. Sommigen komen pas op latere leeftijd in aanraking met het christelijk geloof. En anderen zijn niet als kind gedoopt, omdat hun ouders de keuze aan hen zelf gelaten hebben. Door de doop worden mensen opgenomen in de gemeenschap van de kerk. Als regel gaat aan de doopbediening een introductie in het christelijk geloof vooraf. Wil je meer weten over de mogelijkheid om je te laten dopen, dan kun je het beste contact opnemen met de predikant van de wijkgemeente waarbij je je wilt aansluiten. Ken je deze nog niet, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau.

Waar vind ik doop- en trouwregisters?
Je wilt weten waar je gedoopt bent, of waar je ouders, of andere familieleden getrouwd zijn. Via het Kerkelijk Bureau kun je deze informatie opvragen.

Ziekte, rouwen, ondersteuning

Ik wil graag een persoonlijk gesprek met een dominee. Wie moet ik daarvoor benaderen?
Er kunnen heel verschillende redenen zijn om behoefte te hebben aan een gesprek met een dominee. Je hebt bijvoorbeeld vragen over het geloof en de Bijbel. Je krijgt te maken met ziekte van jezelf of een familielid. Je bent in verwachting en overweegt om het kind te laten dopen en denkt na over de betekenis daarvan die je van thuis uit hebt meegekregen. Je bent op zoek naar nieuwe inspiratie in je leven. Of je verkeert in een persoonlijke crisis en zoekt een luisterend oor. Je kunt dan altijd contact opnemen met de predikant van de wijkgemeente waar je bent ingeschreven. Als je geen lid bent, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau. Zij brengen je graag in contact met een dominee.

Ik zoek voor een ziek familielid een dominee. Hoe regel ik dat? 
Ernstige ziekte is dikwijls een reden om een beroep op een predikant te doen. Heb je in verband met ernstige ziekte van een familielid of vriend een predikant nodig, dan kun je het beste contact opnemen met de predikant van de wijkgemeente waar hij/zij ingeschreven staat. Als jij of de zieke geen band heeft met een wijkgemeente, neem dan contact op met  het Kerkelijk Bureau. Zij verwijzen je graag door. 

Hoe vind ik een dominee die kan voorgaan in een uitvaartdienst?
De kerk is al eeuwen betrokken bij de uitvaart van overledenen. Daarom wordt dikwijls een beroep op een predikant gedaan bij overlijden. Soms ook al voordat het moment daar is. Mensen willen de plechtigheid bij hun begrafenis of crematie soms vooraf zelf regelen. In vele gevallen wordt na het overlijden een predikant gevraagd de bijeenkomst of dienst bij de uitvaart te leiden. Je kunt een beroep doen op de predikant van wijkgemeente waar de overledene is ingeschreven. Je kunt ook contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, zij brengen je graag in contact met een dominee.

Lidmaatschap

Informatie over in- of uitschrijven bij de Protestantse Gemeente Den Haag en hoe je je kunt laten overschrijven naar een andere (wijk)gemeente, vind je op de pagina Lidmaatschap.

Kerken

Welke kerken horen bij de Protestantse Kerk Den Haag?
Een overzicht van de kerken, pioniersplekken en buurt-en-kerhuizen vind je op de pagina Kerk in de stad.

Hoe laat begint de kerkdienst?
De tijd waarop de (zondagse) kerdienst begint, verschilt per kerk. Kijk voor de kerkdiensten van komende zondag op het overzicht kerkdiensten. 

Kan ik een ruimte huren in één van de kerken? 
In de meeste kerken en buurt-en-kerkhuizen is het mogelijk om eenmalig of voor langere periode een ruimte te huren. Je kunt je verzoek het beste direct richten aan de kerk of het buurt-en-kerkhuis dat je op het oog hebt. Sommige kerken hebben informatie en tarieven op hun website staan. Je kunt ook een e-mail sturen aan . Vermeld in de e-mail de periode waarvoor je de ruimte wilt huren, hoeveel personen er verwacht worden, om wat voor activiteit het gaat en of er bijzonderheden zijn. 

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen in de kerk. Bij wie moet ik me daarvoor aanmelden?
Je wilt graag een handje helpen, hartelijk dank daarvoor! Veel taken in de kerk worden door vrijwilligers gedaan. Meer informatie staat op de pagina Vrijwilligerswerk.
 
terug