Wie zijn we?

Wie zijn we?
We zijn christenen, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze stad willen we iets laten zien van ons geloof, onze bezieling en ons werken aan gerechtigheid. 

We geloven in God, in het geschenk van zijn Zoon Jezus Christus en in de leiding van de Heilige Geest. De Bijbel is in dit geloof onze inspiratiebron. We hopen dat mensen worden aangetrokken om, in of verbonden met onze geloofsgemeenschap, mee te doen. 

We mogen bouwen op een rijke geschiedenis. Al eeuwen komen mensen in protestantse kerken in Den Haag bij elkaar om hun geloof met elkaar te delen en uit te dragen. In 2004 gingen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen verder als Protestantse Kerk in Nederland. In Den Haag betekende dit dat verschillende kerken zich vanaf dat moment verenigd hebben als Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (de formele naam van de Protestantse Kerk Den Haag). 

De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit een aantal wijkgemeenten. Zij hebben een eigen bestuur in de vorm van een kerkenraad. Voor zaken die het beste op centraal niveau geregeld kunnen worden, komen vertegenwoordigers van deze wijkgemeenten komen bij elkaar in de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Alle wijkgemeenten en hun kerken hebben hun eigen karakter en tradities. Samen weerspiegelen ze de veelkelurigheid van het geloof in Jezus Christus, door wie al eeuwen mensen geïnspireerd zijn om in de praktijk van alledag te laten zien wat dit betekent. 

De Protestantse Kerk Den Haag heeft ongeveer 13.000 leden. Er zijn zo'n 18 predikanten en kerkelijk werkers actief. In de stad zijn verschillende locaties waar leden en andere betrokkenen bij elkaar komen: kerken, pioniersplekken, buurt-en-kerkhuizen en andere plaatsen. Er zijn speciale activiteiten voor jongeren, voor ouderen en voor iedereen daar tussenin. Lees hier meer over op de pagina Wat doen we?
 
terug