Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag
Vrijdag 6 maart is het Wereldsgebedsdag. 24 Uur lang zijn mensen over de hele wereld verenigd in een keten van gebed. Dit jaar werd de viering van Wereldgebedsdag voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. Ook in Den Haag ben je welkom bij speciale gebedsvieringen. 

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Honderdduizenden mensen voelen zich - in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed bij elkaar betrokken. De Wereldgebedsdag geeft het christelijk geloof handen en voeten in een internationale en oecumenische viering. Elk jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een ander land, dit jaar uit Zimbabwe. Het thema is: Sta op en ga!

Deze vrijdag is zo’n speciale dag, omdat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Bijbelgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, worden daar al de eerste diensten gehouden.  Uur na uur breekt weer voor andere volkeren de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in maart duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!

Al in de 19e eeuw begonnen vrouwen met deze vieringen. In ons land wordt sinds 1929 meegedaan aan de jaarlijkse viering en de viering is niet meer alleen voor vrouwen!  In meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die de bijeenkomsten plaatselijk organiseren en zorgen voor publiciteit. Ook de Protestantse Kerk Den Haag organiseert, in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente en studenten uit Zimbabwe, speciale gebedsvieringen. Kom ook, bid mee en ervaar de verbondenheid met mensen over de hele wereld.
Viering Wereldgebedsdag

Buurt-en-kerkhuis de Oase
Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag
Vrijdag 6 maart 2020, 16:00 uur

Lukaskerk
Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag
Vrijdag 6 maart 2020, 19:00 uur

De collectes tijdens de vieringen in het kader van Wereldgebedsdag zijn bestemd voor verschillende projecten in Zimbabwe. 
 
terug