Wat doen we?

Wat doen we?

We zijn in onze stad actief op het gebied van gelooofsvorming en zingeving, zijn betrouwbaar aanwezig bij mensen in de buurt en present in de hele stad.

Vieren
We willen ons geloof vieren, verdiepen en delen met anderen. In de kerk beleven we mooie momenten, moeilijke situaties en ook het dagelijks leven samen. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst, een lezing of concert, studie en gesprekken met anderen. Er zijn verschillende plekken en evenementen waar we samen komen. Er zijn kerken, pioniersplekken en buurt-en-kerkhuizen. 

Leren
We organiseren leerhuizen, alpha-cursussen, gespreksgroepen, bijbelkringen en meer. Er zijn tal van momenten waar we ons geloof verdiepen door te lezen en te leren.

Helpen
We willen handen en voeten geven aan Jezus'boodschap van naastenliefde en omzien naar mensen die het moeilijk hebben en niet geholpen worden. We willen een luisterend oor hebben voor mensen die op een moeilijk of onzeker moment in hun leven zijn. Ook bieden we hulp aan kwetsbare mensen in de samenleving, zoals mensen in armoede of vluchtelingen, door hen nabij te zijn en waar mogelijk praktische ondersteuning te bieden.

Ontmoeten 
We vinden het belangrijk dat mensen met elkaar in contact komen en zich met elkaar verbinden. Dat doen we tijdens de kerkdiensten en bij de koffie na afloop. Maar ook tijdens activiteiten op andere dagen, zoals gemeentedagen, crea-middagen, lezingen of gesprekskringen. 

We vinden het belangrijk om allerlei mensen, ook als zij geen lid zijn van de kerk, te ontmoeten en voor hen een baken in de buurt te zijn. Dat doen we door bijvoorbeeld buurtmaaltijden, een straatspeelmiddag of een bazaar. 

Daarnaast ontmoeten we andere kerkgenootschappen. Dat doen we onder meer in de Haagse Gemeenschap van Kerken. Gezamelijk organiseren we activiteiten op het gebied van geloof en ontmoeting. Maar we hebben ook contact met andere religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen, zoals tempels en moskeeën. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse interreligieuze Prinsjesdagviering
 

terug