Gezocht: voorzitters

Gezocht: voorzitters
De Protestantse Kerk Den Haag zoekt twee nieuwe voorzitters: voor de Algemene Kerkenraad en voor het College van Kerkrentmeesters. Een mooi ambt voor personen die willen bijdragen aan een kerk die herkenbaar en present in onze stad aanwezig is.

De Protestantse Kerk Den Haag: 7 wijkgemeenten, 12 kerken, 5 pioniersplekken, 6 buurt-en-kerkhuizen, 16.000 leden. Geloof, bezieling en maatschappelijk engagement in de stad achter de duinen. In de kerk zijn talloze vrijwilligers actief, bij activiteiten, bezoekwerk en in de verschillende besturen. 

De Algemene Kerkenraad, bestaande uit afgevaardigden van de wijkgemeenten, behartigt taken die voor de gemeente als geheel van belang zijn: het beleidskader, de financiën en de coördinatie. Het College van Kerkrentmeesters heeft een aantal specifieke taken, zoals het beheer van onroerende en roerende zaken, het beheer van de ledenadministratie, de werkgeversrol ten aanzien van personeel, het beheer van de archieven en van het Abdijkerkhof. Beide besturen zoeken per september een nieuwe voorzitter. 

Voorzitter Algemene Kerkenraad
Onder de taken van de voorzitter van de Algemene Kerkenraad vallen onder meer vergaderingen leiden, contacten en relaties onderhouden, beleidsvoorbereiding en -uitvoering en representatie. Vrijwilligerswerk voor een bestuurder met visie, voor een lid van de Protestantse Kerk Den Haag met hart voor kerk en stad.
Belangstelling? Lees verder in de uitgebreide omschrijving.

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
De voorzitter van het College van kerkrentmeesters geeft leiding aan de vergaderingen van het college, onderhoudt contacten en relaties en vertegenwoordigt het college. Een prachtige vrijwilligerstaak voor iemand die weet dat cijfers mensenwerk zijn en mede vorm en richting wil geven aan de Protestantse Kerk Den Haag.
Ben of ken je deze persoon? Lees verder in de uitgebreide omschrijving.
 
terug