Herkenbaar en present

Herkenbaar en present
De Protestantse Kerk Den Haag wil ook de komende jaren herkenbaar present zijn in Den Haag. Daarom is het visiedocument 'Herkenbaar en Present' geactualiseerd voor de jaren 2021-2025. Het vormt de basis voor het beleid van de komende jaren. 

Klik hier om het visiedocument Herkenbaar en Present 2021-2025 te lezen.

In dit beleidsdocument actualiseren we ‘Herkenbaar en Present’, de beleidsvisie voor 2017-2020. We maken duidelijk wie we zijn, waar we naar uitkijken en wat ons doen en laten bepaalt. Ook gaan we in op waar onze uitdagingen liggen en hoe we daarmee omgaan. We leggen hiermee de basis voor de besluiten die we de komende jaren zullen nemen.

Naast Herkenbaar en Present 2021-2025 is onze diaconale presentie verwoord in het Beleidsplan 2021-2023 van de Protestantse Diaconie Den Haag en in Een stad en kerk van vrede en recht – Beleidsplan 2019-2023 van Stek, stichting voor stad en kerk.

We presenteren het eindconcept van Herkenbaar en Present 2021-2025 aan de ambtsdragers, vrijwilligers, gemeenteleden en professionals in onze kerk. Ook anderen zijn van harte uitgenodigd mee te lezen en mee te denken. De beleidsvisie geeft een kijk op wat ons bezighoudt en is een uitnodiging om met ons mee te werken. Daarover gaan we graag het gesprek aan.
 
terug