Visie

Visie
We willen herkenbaar present zijn in onze stad. Wat we daar mee bedoelen en wat hierbij belangrijk voor ons is, is vastgelegd in het visiedocument "Herkenbaar en present".

Wie zijn we? Waar kijken we naar uit? Wat staat ons voor ogen om te doen? Wat bepaalt ons doen en laten? Welke terreinen hebben speciale aandacht nodig? Hoe krijgt onze visie herkenbaar gestalte? Hoe pakken we dit allemaal aan? Dat zijn de vragen die aan de orde komen. 

We presenteren het visiedocument aan vrijwilligers en professionals in de kerk en aan samenwerkingspartners om de kerk heen. Het geeft een kijk op wat ons bezighoudt en het is een uitnodiging om met ons mee te werken. Daarover gaan we graag het gesprek aan!

Klik hier om het visiedocument te lezen
 
terug