Verbonden

Verbonden
In deze periode, waarin niet alle kerkelijke activiteiten kunnen doorgaan, willen we met God en met elkaar verbonden blijven. Vind hier informatie over online kerkdiensten en ontmoetingen, activiteiten, mogelijkheden voor gesprek en praktische hulp.

Ook de Protestantse Kerk Den Haag heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent helaas dat sommige activiteiten waarbij mensen fysiek bij elkaar komen, niet of op een andere manier doorgaan. De kracht van de kerk ligt in persoonlijke ontmoetingen en onderlinge aandacht. Het vraagt zorgzaamheid en creativiteit om hieraan nu invulling te geven wanneer veel van de gebruikelijke contactmomenten een andere vorm krijgen.

Kerkdiensten en overige activiteiten
Door de coronacrisis vinden kerkdiensten en andere activiteiten op een andere manier plaats dan normaal. De Protestantse Kerk in Nederland heeft een protocol opgesteld voor het organiseren van kerkdiensten en andere bijeenkomsten op een veilige wijze. Enkele adviezen zijn bijvoorbeeld om maximaal 30 bezoekers te verwelkomen, gemeentezang achterwege te laten en bij verplaatsingen mondkapjes te gebruiken. Dit protocol is te vinden op deze website. De kerken, pioniersplekken en buurt-en-kerkhuizen vertalen de adviezen zelf naar hun eigen situatie en (on)mogelijkheden. Via creatieve oplossingen kunnen kerkdiensten sommige activiteiten toch plaatsvinden. Voor kerkdiensten geldt dat je vrijwel altijd van te voren moet aanmelden om fysiek bij de dienst aanwezig te kunnen zijn. Informeer bij je wijkgemeente hoe het er geregeld is. 
Alle kerken blijven hun kerkdienst ook digitaal aanbieden, zodat je deze vanuit huis kunt volgen. Ook je bijdrage aan de wekelijkse collectedoelen kun je via internet doen. Klik hier voor een overzicht van de online kerkdiensten.

Persoonlijk gesprek
Juist nu hebben veel mensen behoefte aan een luisterend oor of 'gewoon' een praatje. Hoewel persoonlijk contact niet altijd op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden, zijn daar gelukkig nog steeds mogelijkheden voor. Verschillende Haagse kerken en pioniersplekken zetten telefooncirkels, online koffieruimtes, whatsappgroepen of andere ontmoetingen op, zodat we toch met elkaar in contact zijn. Informeer eens naar de mogelijkheden bij je wijkgemeente. Verschillende kerken zetten op een bepaald tijdstip in de week de deuren open voor mensen die willen binnenlopen voor een praatje, moment van stilte of om een kaarsje aan te steken (klik hier voor een overzicht). Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld omdat je je alleen voelt of over je zorgen wilt praten, dan kan dat ook. Je kunt telefonisch contact opnemen met je predikant, kerkelijk werker of pastoraal medewerkers. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor telefoonnummers. Ook kun je om een gesprek vragen via de website of het telefoonnummer van nietalleen.nl (telefoon: 0800-1322).

Praktische hulp
Heb je hulp nodig met bijvoorbeeld het doen van een boodschap? Bij de kerken zijn veel mensen bereid een handje te helpen. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor informatie. Ook kun je om hulp vragen via de website of het telefoonnummer van nietalleen.nl (telefoon: 0800-1322). Je wordt dan gekoppeld aan iemand die kan helpen. Veel hulpactiviteiten van Stek, stichting voor stad en kerk, gaan door, al dan niet in aangepaste vorm. Het gaat bijvoorbeeld om inloopspreekuren, voedselbank en noodhulp. Juist nu is de behoefte hieraan groot. Informatie hierover is te vinden op de website van Stek
 
terug