Verbonden

Verbonden
In deze periode, waarin veel kerkelijke activiteiten niet doorgaan, willen we met God en met elkaar verbonden blijven. Vind hier informatie over online kerkdiensten en ontmoetingen, activiteiten met kinderen, mogelijkheden voor gesprek en praktische hulp.

Ook de Protestantse Kerk Den Haag heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent helaas dat veel activiteiten waarbij mensen fysiek bij elkaar komen, niet of op een andere manier doorgaan. De kracht van de kerk ligt in persoonlijke ontmoetingen en onderlinge aandacht. Het vraagt zorgzaamheid en creativiteit om hieraan nu invulling te geven wanneer veel van de gebruikelijke contactmomenten een andere vorm krijgen.

Kerkdiensten
Vanaf 1 juli mogen er weer meer mensen bij kerkdiensten aanwezig zijn, zolang voldoende onderlinge afstand gehouden kan worden. Aan de organisatie en invulling van de kerkdienst zijn bepaalde voorwaarden verbonden. De Protestantse Kerk in Nederland heeft hiervoor een protocol opgesteld. Dit protocol is te vinden op deze website
Ook de kerken, pioniersplekken en buurt-en-kerkhuizen van de Protestantse Kerk Den Haag organiseren weer kerkdiensten en bijeenkomsten waarbij kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Hierbij houden zij rekening met de eigen situatie en (on)mogelijkheden. Vrijwel altijd moet je je van te voren aanmelden om bij een dienst aanwezig te zijn. Informeer bij je wijkgemeente hoe het er geregeld is.
Voorlopig blijven de kerken hun kerkdienst ook digitaal aanbieden, zodat je deze vanuit huis kunt volgen. Ook je bijdrage aan de wekelijkse collectedoelen kun je via internet doen. Klik hier voor een overzicht van de online kerkdiensten.

Activiteiten met kinderen
In de online kerkdiensten worden de kinderen niet vergeten. Ook is er materiaal voor thuis. JOP heeft een aantal werkvormen gemaakt die je kunt gebruiken met kinderen. Zo kun je toch kerk zijn, ook als de kerkdienst en jeugdactiviteiten niet door kunnen gaan. Je vindt ze op deze website. De organisatie Vertel het maar! biedt materiaal voor kindernevendienst en zondagsschool. Tijdelijk zijn de materialen gratis te downloaden op hun website. De Christus Triumfatorkerk en de Kinderwinkel plaatsen bijvoorbeeld regelmatig een filmpje met een leuke activiteit.

Persoonlijk gesprek
Hoewel persoonlijk contact tot een minimum beperkt wordt, zijn er nog steeds mogelijkheden voor gesprek en ontmoeting. Verschillende Haagse kerken en pioniersplekken zetten telefooncirkels, online koffieruimtes, whatsappgroepen of andere ontmoetingen op, zodat we toch met elkaar in contact zijn. Informeer eens naar de mogelijkheden bij je wijkgemeente. Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld omdat je je alleen voelt of over je zorgen wilt praten, dan kan dat ook. Je kunt telefonisch contact opnemen met je predikant, kerkelijk werker of pastoraal medewerkers. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor telefoonnummers. Ook kun je om hulp of een gesprek vragen via de website nietalleen.nl.

Praktische hulp
Heb je hulp nodig met bijvoorbeeld het doen van een boodschap? Bij de kerken zijn veel mensen bereid een handje te helpen. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor informatie. Ook kun je om hulp vragen via de website of het telefoonnummer van nietalleen.nl. Je wordt dan gekoppeld aan iemand die kan helpen. Veel activiteiten van Stek, stichting voor stad en kerk, gaan door, al dan niet in aangepaste vorm. Informatie hierover is te vinden op de website van Stek
 
terug