Verbonden

Verbonden
In deze periode, waarin niet alle kerkelijke activiteiten kunnen doorgaan, willen we met God en met elkaar verbonden blijven. Vind hier informatie over online kerkdiensten en ontmoetingen, activiteiten, mogelijkheden voor gesprek en praktische hulp.

Ook de Protestantse Kerk Den Haag heeft maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kracht van de kerk ligt in persoonlijke ontmoetingen en onderlinge aandacht. Het blijft zorgzaamheid en creativiteit vragen om hieraan nu invulling te geven wanneer veel van de gebruikelijke contactmomenten een andere vorm krijgen.

Kerkdiensten en activiteiten
De Protestantse Kerk in Nederland heeft een protocol opgesteld voor het organiseren van kerkdiensten en andere bijeenkomsten op een veilige wijze. Dit protocol en de adviezen worden regelmatig bijgewerkt zijn te vinden op deze website. De kerken, pioniersplekken en buurt-en-kerkhuizen vertalen de adviezen zelf naar hun eigen situatie en (on)mogelijkheden. De beperkingen hebben geleid tot veel originele en vindingrijke initiatieven. Van telefoonkringen tot vlogs en van coronahulp tot wensbomen bij de kerk. Informeer bij je wijkgemeente hoe het er geregeld is en welke activiteiten er zijn. 
De kerkdiensten worden door alle kerken via internet aangeboden, zodat je deze vanuit huis kunt volgen. Ook je bijdrage aan de wekelijkse collectedoelen kun je via internet doen. Klik hier voor een overzicht van de online kerkdiensten. Ook vind je op die pagina een overzicht van kerken waar je een kaarsje kunt aansteken. 

Persoonlijk gesprek
Juist nu hebben veel mensen behoefte aan een luisterend oor of 'gewoon' een praatje. Daarom hebben Haagse kerken en pioniersplekken telefooncirkels, online koffieruimtes, whatsappgroepen of andere ontmoetingen opgezet, zodat we toch met elkaar in contact zijn. Informeer eens naar de mogelijkheden bij je wijkgemeente. Heb je behoefte aan een één-op-ééngesprek, bijvoorbeeld omdat je je alleen voelt of over je zorgen wilt praten, dan kan dat ook. Je kunt telefonisch contact opnemen met je predikant, kerkelijk werker of pastoraal medewerker. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor telefoonnummers. Ook kun je om een gesprek vragen via de website of het telefoonnummer van de actie #nietalleen.nl (telefoon: 0800-1322).

Praktische hulp
Heb je hulp nodig met bijvoorbeeld het doen van een boodschap? Bij de kerken zijn veel mensen bereid een handje te helpen. Kijk op de website van je wijkgemeente of pioniersplek voor informatie. Ook kun je om hulp vragen via de website of het telefoonnummer van de actie #nietalleen.nl (telefoon: 0800-1322). Je wordt dan gekoppeld aan iemand die kan helpen. Veel hulpactiviteiten van Stek, stichting voor stad en kerk, gaan door, soms in aangepaste vorm. Het gaat bijvoorbeeld om inloopspreekuren, voedselbank en noodhulp. Juist nu is de behoefte hieraan groot. Informatie hierover is te vinden op de website van Stek
 
terug