Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
Op woensdag 17 februari, Aswoensdag, begon de Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning. We zijn op weg naar Pasen, het feest van hoop en opstanding. In de Haagse protestantse kerken is in deze periode extra aandacht voor momenten van bezinning.

Voor veel mensen is de Veertigdagentijd een periode van inkeer en bezinning. Het licht van Pasen schijnt over deze periode en beweegt mensen tot verzoening met God en mensen. Sommige mensen vasten, door bijvoorbeeld geen vlees te eten of niet te snoepen of weg te blijven van sociale media. Tussen Aswoensdag en paasmorgen tellen we eigenlijk 46 dagen, maar de zes zondagen vallen buiten de vasten.

Ik ben er voor jou. Dat is dit jaar in de kerken het thema van de Veertigdagentijd. De zeven werken van barmhartigheid staan centraal. Zoals Johannes het zegt: "Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben". Om dat concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid, als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Woorden bedoeld voor de geslaagde en gearriveerde burger die dorst naar echt gezien worden, naar bevrijding en heelheid. En ook bedoeld voor diegenen die zonder hulp van een ander niet verder komt; de gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen hoe God liefhebben uitwerkt. 

Momenten van bezinning
Naast de reguliere kerkdiensten, die nu voornamelijk online plaatsvinden, zoeken we ook op andere manieren naar verbinding en bezinning. Zo deelden de kerken pakketjes uit aan jonge kinderen om zich voor te bereiden op het paasfeest, organiseert LUX Veertig dagen vertragen als online activiteit en is er in de Kloosterkerk een vastengroep

Wil je zelf even de stilte opzoeken, dan kun je in een aantal kerken terecht voor het aansteken van een kaarsje en een moment van rust. Elke zondag en op enkele doordeweekse dagen ben je van harte welkom bij een online kerkdienst of meditatief moment. En de predikanten en kerkelijk werkers zijn zoals altijd bereikbaar voor een gesprek. 

Veertigdagenkalender
Wil je dag voor dag toeleven naar Pasen? Petrus biedt dit jaar een online kalender aan, met dagelijkse overdenkingen, gebeden en achtergrondinterviews rond het thema 'Ik ben er voor jou'. Centraal staan de zeven werken van barmhartigheid. Elke dag is op de website van Petrus een nieuw vakje te openen, met dagelijkse overdenkingen, gebeden en bijzondere extra’s. 
 
terug