Veertigdagentijd

Veertigdagentijd
Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, begon de Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning. We zijn op weg naar Pasen, het feest van hoop en opstanding. In de Haagse protestantse kerken is in deze periode extra aandacht voor momenten van bezinning.

Voor veel mensen is de Veertigdagentijd een periode van inkeer. Het licht van Pasen schijnt over deze periode en beweegt mensen tot verzoening met God en mensen. Sommige mensen vasten, door bijvoorbeeld geen vlees te eten of niet te snoepen of weg te blijven van sociale media. Tussen Aswoensdag en paasmorgen tellen we eigenlijk 46 dagen, maar de zes zondagen vallen buiten de vasten.

In de Veertigdagentijd organiseren de kerken en pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag extra activiteiten, gericht op bezinning en ontmoeting. Je bent van harte uitgenodigd.

Bijzondere vieringen

Kerkdiensten
Een overzicht van de kerkdiensten op zondag is te vinden op deze pagina.

'Bidden en leren': vespers in de Veertigdagentijd
Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156
woensdag 9, 16, 23, 30 maart, 6 april, 19:30 uur

Elke woensdagavond van de veertigdagentijd ben je welkom in de Maranathakerk. In de eerste vesper horen we de nacht van gebed die Jezus doorbrengt in het bergland waarna hij de 12 apostelen aanstelt, als zichtbare, blijvende structuur van het Koninkrijk van God. Afgedaald uit het gebergte geeft hij een grote menigte onderwijs over dit Koninkrijk in de ‘Veldrede’. We lezen dit gedeelte in de middelste drie vespers van de veertigdagen tijd. We eindigen de serie vespers met het ‘gebed dat Hij ons leerde’, het Onze Vader in de korte versie van het Lucasevangelie.

'Om de tafel': vespers in de Stille Week
Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156
maandag 11 april, dinsdag 12 april, woensdag 13 april, 19:30 uur

In de Vespers van de Stille Week horen we de instelling van het Avondmaal, die andere zichtbare, blijvende structuur van het Koninkrijk. In de eerste vesper horen we het verlangen van Jezus met zijn apostelen de tafel van Pascha te vieren, en die voorgoed te verbinden aan zijn gedachtenis. Aan tafel geeft hij onderwijs over de andere verhoudingen aan deze Tafel. We eindigen de vespers met zijn gebed in Gethsemane.

'Zie de mens': vespers naar aanleiding van schilderijen van Jaap Min
Bosbeskapel, Bosbesstraat 5
dinsdag 10, 17, 24, 31 maart, 7, 12 april, 19:00 uur

In de kerkzaal van de Bosbeskapel hangen zeventien werken van de kunstenaar Jaap Min (1914-1987). Tijdens elke vesper in de Veertigdagentijd staat een schilderij van Jaap Min centraal. Het motto van de vespers is: 'Zie de mens'. Deze woorden sprak Pilatus ten overstaan van een menigte mensen wijzend op Jezus. Mensen uit zeven bijbelverhalen krijgen tijdens de verspers gestalte via luisteren naar het bijbelverhaal en kijken naar een schilderij. Hun levens raken aan onze levens.

Aswoensdagviering
H. Familiekerk, Kamperfoeliplein 29
woensdag 2 maart, 15:00 uur

In deze oecumenische viering, georganiseerd door de Bergkerk en de H. Familiekerk, gaan we samen op weg naar Pasen.

Gregoriaanse Vesper
Evangelisch-Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7-9
woensdag 9 maart ,19:30 uur

Een avondgebed in het teken van de veertigdagentijd, met zang, orgelmuziek en gebed. 

Ontmoeting

Vastenmaaltijden
Abdijkerk, Willem III straat 40
woensdag 9, 16, 23, 30 maart, 6 april, 18:00 uur

In de Abdijkerk willen we in de 40 dagentijd op de woensdag met elkaar eten: een eenvoudige maaltijd met een thema. Het overkoepelende thema is: ‘Voeding en milieu’. Aanmelden via w.verkuyl@xs4all.nl. 

Vastenmaaltijd
Bergkerk, Daal en bergselaan 50A
donderdag 10 maart, 17:30 uur

Donderdag 10 maart is er weer een vastenmaaltijd in de Bergkerk. Het is een sobere, vegetarische maaltijd, met ruimte voor ontmoeting en gesprek, passend in de tijd voor Pasen, als bezinning op onze manier van leven. Aanmelden (uiterlijk 7 maart) via margriet@betheldenhaag.nl.

Solidariteitsmaaltijden
Lukaskerk, Om en Bij 2
woensdag 2, 9, 16, 23, 30 maart, 6 april, 18:00 uur

Elke woensdag in de veertigdagentijd wordt in de Lukaskerk een solidariteitsmaaltijd met viering gehouden. Het thema is 'toewijding'. Elke woensdag belichten we aan ander aspect van dit onderwerp, zoals toewijding aan de stad, aan je buurt en aan de stilte. Aanmelden via eisrael@stekdenhaag.nl. 

Solidariteitsmaaltijd voor Oekraïne
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4
donderdag 17 maart, 19:00 uur

De Kloosterkerk houdt een solidariteitsmaaltijd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het geld gaat naar kleine projecten voor de mensen die naar Nederland zijn gevlucht en naar projecten in Oekraïne. De richtprijs voor de maaltijd is € 15,-, of zoveel je kunt missen. Aanmelden via y.visser@kloosterkerk.nl. 

Vastengroep
Kloosterkerk, Lange Voorhout 4
woensdag 2, 16, 30 maart, 13 april, 19:15 uur

Vasten in de tijd voor Pasen is een oude traditie. Op een aantal woensdagavonden in de tijd voor Pasen komt in de Kloosterkerk een vastengroep bij elkaar. In onderling gesprek van ongeveer een uur wordt inspiratie gedeeld en verbinden zij dat met de persoonlijke ervaringen die ze opdoen in deze periode. De bijeenkomsten worden afgesloten met een avondgebed. Aanmelden is niet nodig.

Bezinning

Verwonderwandeling
Landgoed Ockenburgh
zondag 20 maart, 7:30 uur

De Evangelisch-Lutherse Kerk organiseert op 20 maart de verwonderwandeling. Tijdens deze wandeling zullen we stil staan bij het thema  'Aarden in het geloof'. Aanmelden via: mirthemulders@gmail.com. 

Bijeenkomsten in de Veertigdagentijd
Houtrustkerk, Houtrustweg 1
woensdag 2, 9 maart, 5, 12 april, 19:30 uur

Met een kleine groep mensen geven we vorm aan de Veertigdagentijd. In de bijeenkomsten is plek voor verstilling: we gebruiken steeds een alternetieve vorm om dat te beleven, voor bezieling: we praten over wat ons bezielt, wat wezenlijk voor ons is en voor vasten: hoe geven we daar zelf vorm aan? Aanmelden via: houtrustkerk@gmail.com.

Strandwandelgesprekken
Houtrustkerk, Houtrustweg 1
zaterdag 12 maart 9 april, 14:00 uur

Eenmaal per maand willen we gaan wandelen. Omdat het gezond is en omdat het mooie manier is om met elkaar in gesprek te raken. Vanuit de Houtrustkerk loopt een prachtig pad door de duinen naar het strand. Daar willen we onderweg misschien ook even uitrusten met een drankje op een mooi terras. We lopen terug via Duindorp. Wie de wandeling te lang vindt, kan ook aanhaken bij strandpaviljoen De Kwartel. Aanmelden via: houtrustkerk@gmail.com. 

Biechtspreekuur
Evangelisch-Lutherse Kerk (ingang Boekhorststraat 8)
elke maandag, 17:00 - 18:00 uur

Sinds een aantal maanden is er elke maandag een biechtspreekuur in de Lutherse Kerk. Er zit je iets dwars. Er is iets gebeurd en je kunt het niet meer terugdraaien. Je durft het niet kwijt bij je partner of je vrienden. Of mensen denken: ‘Doe niet zo moeilijk’. Je hebt geen behoefte aan een behandelplan. Waarom zou je er mee blijven zitten? Van oudsher is de biecht een plek om schuld te benoemen, om los te laten, om een nieuwe start te maken, in het geloof dat God wil vergeven. Alles wat wordt gezegd, is vertrouwelijk. Het biechtspreekuur is voor iedereen, je hoeft niet gelovig te zijn.

Inspiratie

Themabijeenkomst 'het lijden van Jezus in de kunst'
Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89
dinsdag 15 maart, 14:00 uur

Door de eeuwen heen is het lijden van Jezus steeds een belangrijk onderwerp geweest in de kunst. Christenen putten er troost uit, maar de kerk gebruikte de uitbeelding van het lijden ook voor andere doeleinden, zoals in pedagogische zin. Er zijn de verschillen tussen de Rooms-Katholieke en protestantse verbeelding en - thematiek. 

Mystieke teksten lezen: 'Mijn heldere afgrond'
Evangelisch-Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7-9
donderdag 17 en 31 maart, 19:30 - 21:00 uur
In de veertigdagentijd lezen we fragmenten uit het boek 'Mijn heldere afgrond', van dichter Christian Wiman. Hij nam afscheid van het geloof, maar een nieuwe liefde zorgt voor een ommekeer. Hij begint een nieuwe zoektocht naar God, die intenser wordt als blijkt dat hij op zijn 39e getroffen wordt door een zeldzame vorm van beenmergkanker. In de veertigdagentijd lezen we op twee avonden fragmenten uit zijn boek. We staan erbij stil en gaan erover in gesprek. Aanmelden via: domineelukaskerk@xs4all.nl.

Veertigdagenkalender
Wil je iedere dag inspiratie in je mailbox? Op de website van Petrus kun je elke dag van de Veertigdagentijd een nieuw vakje openen, met een korte overdenking, aangevuld met lees- en luistertips, korte verdiepende video's en gebeden. 
 
terug