Toerusting veilig kerk-zijn

Toerusting veilig kerk-zijn
Begin november was een afvaardiging van de Protestantse Kerk Den Haag bij de toerustingsdag voor interne vertrouwenspersonen in de kerk. Met onder andere deze toerusting houden we blijvende aandacht voor het onderwerp veiligheid in de kerk.  

De Protestantse Kerk Den Haag wil een cultuur van veiligheid bevorderen, ambtsdragers toerusten en in gesprek blijven over het onderwerp. De landelijke toerustingsdag wordt georganiseerd door het Meldpunt Misbruik. Predikant Harry Offereins was de hoofdspreker van de dag en reikte verschillende handvatten aan. Hij stond met de aanwezigen stil bij een aantal Bijbelse waarden, die de grond vormen onder de taak van de interne vertrouwenspersoon, namelijk:
  • Barmhartigheid;
  • Shalom in de ruime zin van de term: harmonie brengen;
  • Veiligheid;
  • De ander dienen;
  • Recht doen.
De spreker benadrukte ook het belang van gebed en het blijven bidden om: wijsheid, fijngevoeligheid, vrijmoedigheid en open ogen oren harten. "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God". - Micha 6:8

Tot slot werd de meerwaarde van intervisie besproken. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag heeft gekozen voor een vorm van supervisie-intervisie waarbij de externe vertrouwenspersoon, Ina Oost, onze interne vertrouwenspersonen terzijde staat. 

Onze interne vertrouwenspersonen, Marijke en Pieter, zijn beschikbaar voor overleg en alle typen vragen rondom veiligheid in de kerk. Meer informatie vind je op de pagina Vertrouwenspersoon
 
terug