Stille coronaramp

Stille coronaramp
Corona: een ramp van ongekende omvang. In landen in Azië en Afrika dreigt daarnaast ook een stille ramp. Door de lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Kerk in Actie vraagt om gebed en een extra gift om deze stille coronaramp te voorkomen.

Giften
"We want food!" Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken. En een predikant in Rwanda zegt: "We verdelen het voedsel maar we hebben niet voor genoeg voor iedereen". Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. De komende weken volgt Kerk in Actie, de organisatie voor landelijk en werelddiaconaat van de Protestantse Kerk in Nederland, de situatie in deze landen, en ook in Indonesië, Moldavië, Colombia en het Midden-Oosten. Kerk in Actie biedt hulp. Samen ondersteunen we kerken die opstaan zodat mensen niet omkomen. 

Op de website van Kerk in Actie is te zien welke projecten worden ondersteund. Giften zijn van harte welkom en helaas hard nodig. Een gift kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van “Stille coronaramp”.

Gebed
Heer onze God,
Wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven. Voor de schepping die u ons als een gemeenschappelijk huis heeft gegeven. Voor onze huisgenoten, van verschillende kerken, die met elkaar delen van wat U ons heeft gegeven. Voor mensen die wereldwijd opstaan omdat ze zich, geïnspireerd door uw Geest, geroepen weten om er voor de ander te zijn.

We leggen onze wereld in uw handen, met de hartverscheurende situatie waarin we ons bevinden. Een wereld die op slot zit en waarin miljoenen mensen lijden onder gebrek aan werk, zorg en voedsel. Voor hen bidden wij:
Voor wie getroffen is door het coronavirus en vecht voor zijn leven of voor herstel.
Voor alle mensen die geraakt worden door de gevolgen van deze coronacrisis, omdat de grenzen gesloten zijn.
Voor de straatverkopers, de huishoudelijke hulpen, de boeren.
Voor de restauranteigenaars, voor de ondernemers en voor iedereen die zijn dagelijks werk en inkomen kwijt is.
Voor mensen zonder dak die zwerven op een stille straat en voor vluchtelingen die opeengepakt in kampen wonen.
Voor vrouwen en voor kinderen die lijden onder huiselijk geweld, nu gezinnen geen kant op kunnen.
En voor alle mensen naar wie in deze tijd niemand omziet en die in eenzaamheid wachten op een blijk van zorg en liefde.
Heer, ontferm U.

We bidden voor onze landen en leiders. Voor wijsheid voor wie ons regeren en het goede zoeken voor de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.
We bidden voor mensen in de zorg en voor kerken en organisaties die met vele duizenden voedsel, financiële hulp en een luisterend oor bieden. Geef hun gezondheid om door te gaan, liefde om er voor de ander te zijn en wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.
We bidden voor onszelf, volken uit alle landen. Voor moed om onszelf niet op te sluiten, maar ons hart te blijven openen. Om de vrede te bewaren over de grenzen van taal en religie heen, ook als de spanning groeit. Om te leven vanuit de rust die U ons geeft en daarvan te delen midden in de storm.

We danken U voor de gaven die U ons heeft toevertrouwd. De zorg voor anderen, onze gebeden, ons geld. Laat in ons delen daarvan iets van de overvloed van uw koninkrijk zichtbaar worden.

Samen met onze zusters en broeders zeggen wij: wij zijn in Uw handen, bescherm ons, wij verwachten U dag aan dag. Steun ons van de morgen tot de avond, wees onze redding in tijden van tegenspoed. Geef ons Uw Geest en help ons te leven tot glorie van Uw naam.

Amen
 
terug