Stem op JONG!

Stem op JONG!
Het diaconale project JONG Transvaal|Schilderswijk maakt kans op een prestigieus Appeltje van Oranje. Van 12 t/m 21 januari kan iedereen stemmen op zijn/haar favoriete project. Help je mee? De jongeren vertellen zelf waarom jouw stem op JONG belangrijk is.

 

De Appeltjes van Oranje zijn een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander. Dit jaar is het thema: kansengelijkheid voor álle jongeren. Het Haagse project JONG is één van de kanshebbers. Stemmen op JONG kan via stem.oranjefonds.nl

Bij JONG Transvaal|Schilderswijk komen jongeren na school om hun huiswerk te maken en uitleg te krijgen, maar ook om hun verhaal te vertellen over wat er gebeurt in hun leven op school en thuis. Ze worden in kleine groepjes begeleid door coaches, studenten uit hun eigen buurt die hen begrijpen en een voorbeeld voor hen zijn. Voor gesubsidieerde huiswerkbegeleiding op school moeten jongeren in Den Haag gemiddeld 150 euro per maand bijbetalen. Voor veel gezinnen is dat niet te betalen. JONG vindt dat armoede nooit een belemmering mag zijn om je talenten te ontwikkelen.

JONG is een project van Stek, stichting voor stad en kerk en wordt gesteund door de Protestantse Diaconie Den Haag. 
 
terug