Solidariteitsactie

Solidariteitsactie
Doe ook jij mee met de Solidariteitsactie? Met je gift help je kerken door het hele land, maar ook in je eigen stad en buurt, om een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde. Juist in deze tijd, waarin allerlei nieuwe manieren van kerkzijn ontstaan.

'Gemeenten helpen elkaar'. Dat is de gedachte achter de 'Solidariteitskas' van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een landelijk fonds waarmee kerkelijke gemeenten elkaar helpen. Bijvoorbeeld bij bijzondere en vernieuwende projecten. Of op het moment dat een kerk tijdelijk krap bij kas zit. Een kerkelijke gemeente kan bijvoorbeeld tijdelijk worden ondersteund bij een project dat leidt naar nieuwe vitaliteit. Ook de ontwikkeling van missionaire projecten wordt uit dit fonds ondersteund. Ook in Den Haag ontvangen we een bijdrage uit de Solidariteitskas: voor onze zes pioniersplekken in de stad.
 
Tijdens de Solidariteitsactie vragen we je om een financiële bijdrage. In de eerste plaats voor de 'Solidariteitskas', waarmee kerken uit het hele land ondersteund kunnen worden. Aan de landelijke Solidariteitskas dragen we, zoals alle jaren - verplicht - vijf euro per belijdend lid af. Alles wat je meer geeft komt ten goede aan het kerkenwerk in jouw eigen wijk. Dat laatste is, zoals je zult begrijpen, van groot belang met alle extra uitgaven en gemiste inkomsten vanwege het coronavirus.

Met je gift laat je zien dat je ook in moeilijke tijden solidair bent: met de landelijke kerk én met de kerk bij jou in de buurt!
Klik op onderstaande knop om gemakkelijk via internet (iDeal) een bedrag over te makenof maak je bijdrage op een andere manier over op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7207 50, ten name van 'Solidariteitskas'. 
 
terug