Solidariteitsactie

Solidariteitsactie
Doet ook u mee met de Solidariteitsactie? Met uw gift helpt u de kerk om met haar boodschap van geloof, hoop en liefde aan te sluiten bij het leven van mensen vandaag de dag.  

De kerk is enorm veranderd sinds haar geboortedag op het Pinksterfeest (bijna 2000 jaar geleden!). De maatschappij is veranderd, de cultuur is veranderd, de levenswijze van de mensen is veranderd en de kerk veranderde mee. De kerk is immers geen stapel stenen, maar een levende gemeenschap van geïnspireerde mensen. Mensen die het goede zoeken voor elkaar en hun omgeving, die het gebed en de lofzang al eeuwen gaande houden. De laatste decennia zijn de maatschappij, de cultuur en de levenswijze van de mensen meer veranderd dan in alle eeuwen daarvoor. Hoe sluiten we onze boodschap van geloof, hoop en liefde aan op deze maatschappij? Hoe maken we in deze cultuur duidelijk wat het evangelie inhoudt? Hoe vertellen we de mensen om ons heen, met hun jachtige levenswijze, hoe belangrijk de rustpunten van gebed en lofzang zijn?

De Protestantse Kerk in Nederland wil lokale gemeenten helpen met deze zoektocht door subsidie en ondersteuning te bieden vanuit de solidariteitskas. Ook de Protestantse Kerk Den Haag maakt hiervan dankbaar gebruik. Zo krijgen we een landelijke bijdrage voor onze pioniersplekken, waar mensen op nieuwe en bijzondere manieren hun geloof ontdekken of verdiepen. 

Tijdens de Solidariteitsactie vragen we u om een financiële bijdrage aan deze solidariteitskas. Dat vragen we voor de toekomst van die gemeenschap van geïnspireerde mensen, waar iedereen welkom is. Zodat de boodschap van geloof, hoop en liefde kan worden uitgedragen in de taal die verstaan wordt in deze maatschappij, in deze cultuur en door de mensen die om ons heen leven. 
Klik op onderstaande knop om gemakkelijk via internet (iDeal) een bedrag over te makenof maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL88 RABO 0373 7207 50, ten name van 'Solidariteitskas'. 

Van uw gift komt € 5,- ten goede aan de landelijke kas, alles wat u meer geeft komt ten goede aan het werk in uw eigen wijkgemeente. 
 
terug