Sluiting van de Oase

Sluiting van de Oase
De Protestantse Diaconie Den Haag en Stek, stichting voor stad en kerk, hebben besloten om buurt-en-kerkhuis de Oase in Spoorwijk per 31 december 2020 te sluiten. Dit vindt plaats in nauw overleg met Kerk in Laak, dat van het gebouw gebruik kan blijven maken.

Achtergrond
Sinds een kwart eeuw is de Oase een bekende plek van ontmoeting en activiteiten in het hart van Spoorwijk. Lange tijd fungeerde de Oase als een bezielde huiskamer in de wijk met veel vrijwilligers. Sinds enige tijd echter gaat het minder goed met het werk in en vanuit deze diaconale locatie. De samenstelling van Spoorwijk verandert: de wijk is sociaal sterker, meer divers en jonger geworden, er zijn minder  diaconale hulpvragen en de Oase vindt moeilijker aansluiting bij deze nieuwe situatie. Daarnaast is er in de relatief kleine wijk de laatste jaren door andere partijen behoorlijk wat vergelijkbaar aanbod ontwikkeld. Het lukte de Oase verder minder goed dan voorheen om voldoende vrijwilligers te vinden en de zoektocht naar een nieuwe samenwerkingspartner leverde niet het beoogde perspectief op. Tegen deze achtergrond zijn Stek en Diaconie gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat de toegevoegde waarde van het werk in de wijk vanuit de Oase onvoldoende is.

Besluit
Veel projecten van Diaconie en Stek gaan jarenlang mee. Als projecten echter niet meer brengen waarvoor ze bedoeld zijn, worden ze beëindigd of overgedragen. Maar het sluiten van een buurt-en-kerkhuis is bij de Protestantse Kerk Den Haag nog niet eerder voorgekomen en het zal pijn doen om een plek te sluiten die zo lang veel voor velen betekend heeft. Het College van Diakenen heeft op 25 augustus 2020 definitief besloten om de financiering voor de Oase per 1 januari 2021 te beëindigen. Hierop heeft Stek formeel het besluit genomen om tot sluiting van het buurt-en-kerkhuis De Oase over te gaan. Stek zal de komende maanden onderzoeken hoe zo veel mogelijk activiteiten in de Oase het beste kunnen worden voortgezet of aan andere partijen kunnen worden overgedragen. De samenwerkingspartners in de wijk zijn of worden ingelicht. Diaconie en Stek gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden van gebruik van de ruimten van de Oase. Sluiting van de Oase is geen bezuinigingsmaatregel; Diaconie en Stek denken dan ook na over andere mogelijke bestemmingen van de middelen die door sluiting van de Oase zullen vrijkomen.
 
terug